Cr Navigator
Witajcie na Zielonej Brzeskiej!
2010-05-28 MP
Witajcie na Zielonej Brzeskiej!
27 maja odbyło się spotkanie „Moja ulica marzeń” będące podsumowaniem projektu zazieleniania ulicy brzeskiej w Warszawie przy współpracy jej mieszkańców, firm i partnerów społecznych.
Stowarzyszenie Mierz Wysoko w ramach działań w Klubie Młodzieżowym przy ulicy Brzeskiej 20 zaproponowało mieszkańcom tej ulicy odważny projekt. Miało na celu pobudzenie społeczności lokalnej do wspólnej pracy na rzecz swojego najbliższego otoczenia. Do projektu zostali zaproszeni młodzi mieszkańcy Brzeskiej, uczestnicy zajęć w Klubie Młodzieżowym, ich rodzice, sąsiedzi oraz podopieczni Domu Dziennego Pobytu dla seniorów.
    Działania realizowane są dzięki funduszom otrzymanym z Henkel, Fundacji Nasza Ziemia, PTC ERA, oraz Centrum Wolontariatu w Warszawie.
    Wiosną, w marcu, na podwórkach przy ulicy Brzeskiej zaczęły pojawiać się pierwsze zielone ogródki. Kilka razy w tygodniu animatorzy – wolontariusze i pracownicy Klubu Młodzieżowego pojawiali się na brzeskich podwórkach z zestawami do sadzenia i wspólnie z zebranymi uczestnikami decydowali gdzie tego dnia powstanie ogródek. Początkowo działania nie cieszyły się zainteresowaniem ze strony społeczności lokalnej a dorośli mieszkańcy Brzeskiej odnosili się do nich bardzo sceptycznie. Jednak stopniowo, dzięki systematyczności działań, otwartości animatorów  i dużemu zaangażowaniu najmłodszych uczestników projektu, nawet „najbardziej dorośli” i najbardziej sceptyczni mieszkańcy przekonywali się do celowości „zazieleniania Brzeskiej” i angażowali się w kopanie dołków, sadzenie kwiatów i opiekę nad ogródkami. W sumie, w działaniach projektu wzięło udział ponad 30 osób.
        Tworzenie ogródków nie było jedyny działaniem projektu, ale to właśnie dzięki niemu mieszkańcy ulicy Brzeskiej uwierzyli, że ich najbliższe otoczenie może wyglądać inaczej.
    Kontynuacją działań mających na celu uwrażliwianie lokalnego środowiska na problemy ich najbliższego otoczenia były dwa warsztaty ekologiczne promujące sztukę recyclingową. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, w sumie wzięło w nich udział ponad 20 osób, a ich wyniku powstała seria mebli z materiałów recyclingowych.
    Kolejnym krokiem w kształceniu ekologicznego spojrzenia mieszkańców Brzeskiej, były spacery po okolicy z architektem i przewodniczką turystyczną, w trakcie których specjaliści opowiadali o architekturze i historii, wspólnie z uczestnikami zastanawiali się nad przyszłością Pragi Północ oraz, snuli marzenia o tym, jak okolice ulicy Brzeskiej mogłyby wyglądać w przyszłości.
     W trakcie atrakcyjnej gry miejskiej (która odbyła się pomimo lejącej się a nieba wody) podopieczni klubu poznawali lepiej swoją dzielnicę oraz ciekawostki historyczne z nią związane.
    22 kwietnia, aby uczcić Dzień Ziemi wspólnie z uczestnikami zajęć w Klubie Młodzieżowym wyruszyliśmy na spacer   Brzeską w celu oczyszczenia jej ze śmieci.
    W maju odbyły się warsztaty z tworzenia fotokolaży przedstawiających pomysły na zagospodarowanie brzeskiej w przyszłości. W trakcie warsztatów prowadzonych na jednym z podwórek, uczestnicy rysowali, wycinali i doklejali elementy upiększające panoramiczne zdjęcia przedstawiające Brzeską. W ten sposób stworzyli obraz swojej ulicy marzeń. Kolaże, które powstały w czasie warsztatu posłużyły do przygotowania cyklu 16 pocztówek p.t. „Pozdrowienia z przyszłości!”.