Cr Navigator
Fundraising. Magazyn o zarządzaniu i filantropii – nowe czasopismo
fundraising.org.pl
2011-11-15
Fundraising. Magazyn o zarządzaniu i filantropii – nowe czasopismo

Ukazał się pierwszy numer czasopisma "Fundraising. Magazyn o zarządzaniu i filantropii". Jest to pierwszy w Polsce kwartalnik skierowany do osób zajmujących się fundraisingiem.

Na łamach Magazynu znaleźć można informacje o:

·         skutecznym i etycznym fundraisingu organizacji i instytucji społecznych,

·         sposobach nawiązywania trwałych relacji z darczyńcami,

·         zarządzaniu i motywowaniu zespołu fundraisingowego,

·         kreowaniu stabilności finansowej organizacji i instytucji społecznych.

 

Magazyn będzie ukazywał się co kwartał i przeznaczony będzie dla:

·         fundraiserów,

·         zarządów i pracowników organizacji i instytucji społecznych,

·         specjalistów zajmujących się obszarem PR i CSR,

·         prawników i księgowych związanych z sektorem NGO.

 

Magazyn "Fundraising" został powołany w czerwcu 2011 r. przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu, którego celem jest działanie dla dobra wspólnego poprzez wspieranie rozwoju fundraisingu w Polsce.

Więcej informacji na stronie www.fundraising.org.pl

Źródło: odpowiedzialnybiznes.pl