Cr Navigator
Firma Mile Widziana
MLEKPOL
2009-03-24
Firma Mile Widziana
Rozstrzygnięto konkurs Firma Dobrze Widziana. Jest to plebiscyt wyłasniający przedsiębiorstwa najbardziej odpowiedzialne społecznie na poziomie regionalnym.  
Rozstrzygnięto konkurs Firma Dobrze Widziana. Jest to plebiscyt wyłasniający przedsiębiorstwa najbardziej odpowiedzialne społecznie na poziomie regionalnym.
W tym roku wręczono już nagrodę województwa łódzkiego, przyznaną firmie Atlas oraz nagrodę województwa podlaskiego, która przypadła Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL z Grajewa. Kolejne spotkania odbędą się w najbliższych miesiącach, ostatnia, Katowicka gala będzie miała mijesce 24 listopada 2009 r.  
Konkurs jest częścią ogólnopolskiego projektu „CSR jako narzędzie kształtowania wizerunku przedsiębiorcy“. W ramach inicjatywy w każdym województwie wyłaniana jest jedna firma, która wykazała się największą aktywnością w dziedzinie społecznej odpowiedzialności. Organizatorami projektu są Bussiness Centre Club we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii oraz Forum Związków zawodowych.
Organizatorem cyklu spotkań regionalnych, podczas których wręczane są wyróżnienia jest "Newsweek", a honorowy patronat nad całością objęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.(BB)
Źródło: www.dobry-biznes.pl