Cr Navigator
Nobel Społeczny Ashoki
ashoka
2009-03-25 MP
Nobel Społeczny Ashoki
Ashoka przyznała dziś w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów, Społecznego Nobla 2008, który trafił w ręce Marka Łagodzińskiego, Prezesa Fundacji Sławek.

Społeczne Noble przyznawane są co roku osobom, które wprowadzają systemowe zmiany społeczne. Aby otrzymać to wyróżnienie, konieczne jest spełnienie pięciu kryteriów, którymi są nowa idea, kreatywność, przedsiębiorczość, zasięg oddziaływania i etyka. Statystycznie, jedna osoba na 10 milionów populacji spełnia kryteria Ashoki. W Polsce Społecznego Nobla Ashoki otrzymuje średnio 4 – 5 osób rocznie.
Dziś uhonorowany został Marek Łagodziński, nowy członek Ashoki, który założył Fundację Sławek i wraz z nią wprowadza w życie nowe metody resocjalizacji skazanych, poruszające aspekty psychologiczne jak i odpowiadające na praktyczne potrzeby więźniów. Jego Fundacja prowadzi kompleksowe działania wspierające więźniów od momentu rozpoczęcia odbywania kary i po opuszczeniu więzienia. Jeden z programów realizowanych przez fundację to „Anioł Stróż”, który pozwala przygotować więźniów skazanych na wieloletnie wyroki do wyjścia na wolność. Pomaga im również, poprzez mediację, odbudować relacje rodzinne i społeczne na długo przed zakończeniem wyroku.

Ashoka jest globalnym stowarzyszeniem innowatorów społecznych, działającym od 1980 r. w ponad 70 krajach świata. Zrzesza ponad 2200 wybitnych osób, przedsiębiorców społecznych, którzy w innowacyjny i systemowy sposób rozwiązują najważniejsze problemy społeczne. Przyjęcie do Ashoki nazywane jest społecznym Noblem
ze względu na wagę podejmowanych przez jej członków przedsięwzięć.
W Polsce w ciągu 13 lat Ashoka przyjęła do grona społecznych noblistów 64 osoby.