Cr Navigator
Start dobrego rodzica
www.dobryrodzic.pl
2009-03-25 MP
Start dobrego rodzica
Trwa Kampania Społeczna „Dobry rodzic – dobry start” adresowana do rodziców oczekujących na dziecko, promująca ideę dobrego rodzicielstwa.

Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na fakt, że rodzicielstwo jest zadaniem, z którym czasami trudno sobie poradzić. Rodzice małych dzieci powinni więc otrzymać wsparcie, by dysponowali jak największą wiedzą o tym, co sprzyja prawidłowemu i zdrowemu rozwojowi, a co szkodzi. 

Każdy rodzic małego dziecka w Warszawie może bezpłatnie otrzymać „Pakiet Dobrego Rodzica", który należy zamówić na stronie programu. Na warszawskich rodziców czekają też psychologowie i pedagodzy Praskiego Centrum Dziecka i Rodziny prowadzonego przez Fundację Dzieci Niczyje.

W ramach kampanii odbędzie się także szereg spotkań i pikników rodzinnych, podczas których będzie mowa m.in. o tym, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w opiece i wychowaniu małego dziecka, o zasadach bezpieczeństwa, jakie należy zachować w opiece nad dzieckiem oraz metodach wychowania opartych na szacunku i miłości.
Organizatorami kampanii są Fundacja Dzieci Niczyje, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, a przygotowała ją na zasadach non-profit agencja DDB Warszawa. (MP)


Źródło: www.dobryrodzic.pl