Cr Navigator
FOB poszerza szeregi
2009-03-31 BB
FOB poszerza szeregi
Forum Odpowiedzialnego Biznesu przyjęło do grona partnerów strategicznych kolejne cztery firmy, które zadeklarowały prowadzenie swojej działalnośći zgodnie z ideami CSR oraz stałe wspieranie ich rozwoju.
Forum Odpowiedzialnego Biznesu przyjęło do grona partnerów strategicznych kolejne cztery firmy, które zadeklarowały prowadzenie swojej działalnośći zgodnie z ideami CSR oraz stałe wspieranie ich rozwoju.
Do grona ścisłej współpracy z Forum oficjalnie dołączyły Euro Bank, Grupa BRE Banku, Grupa Lotos oraz PGNiG. Nowych członków ogłoszono 31 marca w ramach konferencji zwołanej w celu ogłoszenia wyników Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2008. Dobre praktyki”. Przystąpienie do FOB następuje na podstawie obserwacji oraz oceny dotychczasowych dobrych praktyk firmy,a także jej gotowości do inputowania zasad odpowiedzialnego biznesu w codziennej działalności. Obecnie grono partnetów strategicznych FOB liczy 47 firm.
 
Źródło: fob.org.pl