Cr Navigator
Nic nie może się zmarnować
niemarnuje.pl
2009-04-07 MP
Nic nie może się zmarnować
„Nie marnuj jedzenia. Wyrzuć do śmieci stare przyzwyczajenia” to hasło kampanii społecznej, której celem jest uświadomienie negatywnych skutków ekologicznych, społecznych i ekonomicznych marnowania żywności. Kampania ma również wpłynąć na zmianę postaw i zachowań indywidualnych konsumentów oraz producentów i dystrybutorów żywności.

Niewykorzystana żywność ma istotne oddziaływanie na środowisko naturalne, społeczne i ekonomiczne. Wyrzucone produkty spożywcze to także marnotrawstwo energii oraz wody potrzebnej do wytworzenia, transportu i dystrybucji żywności. Jednocześnie marnujemy koszty poniesione na zakup i przygotowanie posiłków oraz produkujemy więcej odpadów.

Do tej pory w Polsce nie przeprowadzono badań, które oszacowałyby, ile kilogramów jedzenia wyrzucamy. Próba przeprowadzenia takich badan została podjęta przez Wielką Brytanię. W raporcie opublikowanym przez brytyjski rząd podano, że 1/3 wyprodukowanej żywności marnuje się.

Organizatorem kampanii jest Federacja Polskich Banków Żywności, które pozyskują żywność wśród producentów i dystrybutorów i przekazują ją organizacjom społecznym zajmującym się dożywianiem osób najbardziej potrzebujących. Obecnie w Polsce działa 26 Banków Żywności zrzeszonych w Federacji Polskich Banków Żywności. Pomagają one ponad 3000 organizacji.
Realizują również szereg innych projektów między innymi: Świąteczną Zbiórkę Żywności, Podziel się Posiłkiem, Europejski Program Pomocy Żywnościowej (PEAD) oraz szereg programów edukacyjnych, którym towarzyszą kampanie społeczne.
Więcej informacji na temat kampanii i praktyczne rady dotyczące racjonalnego wykorzystania jedzenia można znaleźć na stronie internetowej: www.niemarnuje.pl.