Cr Navigator
Selektywny Carlsberg
carlsberg
2009-04-15 BB
Selektywny Carlsberg
Raport podsumowujący rok recyklingowy firmy wskazuje, że już wkrótce koncern piwny osiągnie wymagany normami UE poziom zagospodarowania odpadów po produktach wprowadzanych do obrotu.
Raport podsumowujący rok recyklingowy firmy wskazuje, że już wkrótce koncern piwny osiągnie wymagany normami UE poziom zagospodarowania odpadów po produktach wprowadzanych do obrotu.
Rok recyklingowy Carslberg Polska zakończył się w marcu. Sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności wskazuje, że firma przeznaczyła na dofinansowanie zbiórki oraz przetwarzania odpadów 1,6 mln zł. Tak okazane wsparcie dla polskiego rynku recyclingu zbliża firmę Carlsberg do realizacji nałożonych przez UE w 2002 roku norm dotyczących składowania odpadów i powtórnego przetwarzania surowców. W ubiegłym roku wymagany poziom zbiórki i recyclingu odpadów opakowaniowych w stosunku do ilości odpadów wytworzonych wyniósł w Polsce średnio ok. 40 proc. dla papieru, aluminium oraz szkła. Najniższy wynik wynoszący zaledwie 16 proc. należy do tworzyw sztucznych, których przetworzenie wciąż należy do najbardziej kosztownych. Polski model recyklingu oparty jest na wolnym rynku instytucji pośredniczących w finansowaniu recyklingu. Na rok 2009 przedstawiciele Carlsberg Polska deklarują plany konsekwentnego zwiększania wsparcia dla rynku wtórnego gospodarowania odpadami.

Źródło: wnp.pl