Cr Navigator
W drodze do pracy
2013-09-20
W drodze do pracy
 Fundacja Miejsce Kobiet ogłasza rekrutację do projektu aktywizacji zawodowej kobiet „W drodze do pracy”. Dzięki funduszom przekazanym przez firmę Henkel 60 kobiet z województwa mazowieckiego weźmie udział w specjalistycznych kursach, które ułatwią im skuteczny powrót do życia zawodowego. 
 Głównym celem projektu W drodze do pracy jest pomoc bezrobotnym kobietom w nabyciu szeregu niezbędnych umiejętności wspierających ich powrót na rynek pracy. 
Kurs aktywizacji zawodowej w ramach projektu został stworzony dokładnie pod potrzeby tych kobiet. Jego poszczególnymi elementami są m.in. trening psychologiczny, ćwiczenia z autoprezentacji, zajęcia z przedsiębiorczości czy konkretne szkolenia zawodowe. W programie zawiera się także kompletny kurs aktywizacji zawodowej „Spadochron”, realizowany według międzynarodowych wzorców, który pozwoli uczestniczkom odkryć swój potencjał, sposób na jego wykorzystanie oraz wzmocnić wewnętrzną motywację zmiany. W ramach zajęć planowane są także wspólne warsztaty z menedżerkami firmy Henkel, dzięki którym uczestniczki kursu będą miały okazję zetknąć się z bliska z realiami pracy i pracownikami międzynarodowej organizacji.  
 
Organizatorzy zapraszają do udziału w programie kobiety pełnoletnie, z wykształceniem średnim lub wyższym, zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, posiadające status osoby bezrobotnej (zarejestrowane w urzędzie pracy), ale także osoby nieaktywne zawodowo (niezarejestrowane), pozostające co najmniej rok bez pracy.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w pierwszej kolejności powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony www.miejscekobiet.pl
W ramach projektu W drodze do pracy w okresie od października 2013 r. do czerwca 2014 r. przeprowadzone zostaną 3 tury treningowe, każda dla 20 uczestniczek. Początek zajęć dla kolejnych tur planowany jest na połowę października 2013, początek stycznia 2014 i połowę marca 2014. 
 
Więcej informacji o projekcie na www.miejscekobiet.pl i www.henkel.pl
 
Patronat medialny: CR Navigator