Cr Navigator
Projekt Fundacji NAGLE SAMI
2017-01-03
Projekt Fundacji NAGLE SAMI
 Biorąc pod uwagę dane statystyczne, można przypuszczać, że w Polsce każdego dnia średnio co najmniej tysiąc osób traci kogoś bliskiego*. Żałoba to naturalny proces, ale często stanowi jedno z najtrudniejszych życiowych doświadczeń. 

Ważne, żeby osoby po stracie mogły liczyć na wsparcie otoczenia. Towarzyszenie członkom rodziny, przyjaciołom czy współpracownikom w żałobie, próba zrozumienia ich przeżyć i reakcji, zaakceptowanie ich w tym szczególnym czasie, świadczy o otwarciu na drugiego człowieka – na różnorodność. 

NAGLE ZMIANA jest projektem Fundacji NAGLE SAMI, który otwiera przestrzeń do rozmowy o żałobie w miejscu pracy. 
 
Śmierć pracownika / osoby bliskiej pracownika

W sytuacji śmierci pracownika organizacja musi zmierzyć się zarówno z jego brakiem (często nagłym i niespodziewanym), jak również z żałobą zespołu, który współtworzył. Przeżycia współpracowników mogą być wielowymiarowe i intensywne. W obliczu straty dział HR i managerowie stają wobec wyzwań m.in. natury psychologicznej, komunikacyjnej, organizacyjnej czy prawnej. Odnalezienie się w tej sytuacji – trudnej zarówno osobiście, jak i zawodowo – wymaga odpowiedniego przygotowania.

„Oswajając” temat żałoby w miejscu pracy, zwracamy również uwagę na sytuacje związane ze śmiercią osoby bliskiej pracownika. W skład zróżnicowanego zespołu mogą wchodzić osoby przeżywające żałobę, co może wpływać na sposób, w jaki funkcjonują w pracy. Kryzys związany ze stratą może prowadzić do zmian w wymiarze psychologicznym, somatycznym i społecznym. Warto pamiętać, że bolesne doświadczenie straty dotyka każdego z nas. Wiedza o tym, co może przeżywać osoba w żałobie i jak ją wspierać, powinna więc być powszechna. 


To, w jaki sposób organizacja radzi sobie z kryzysem takim jak śmierć pracownika, czy osoby bliskiej pracownika, wpływa na zaangażowanie, zaufanie i lojalność zatrudnionych osób – wobec siebie i wobec pracodawcy. Kształtowanie standardów działania specjalistów HR i managerów w tym obszarze stanowi ważny, choć niestety często pomijany aspekt budowania kultury organizacji. 

 

 

Kluczowe  elementy projektu NAGLE ZMIANA to: 
szkolenia dla managerów i specjalistów HR, 
interwencje,
indywidualne wsparcie doradcze, 
dotyczące śmierci pracownika/osoby bliskiej pracownika. 
 

Efektem szkoleń jest lepsze przygotowanie organizacji na wystąpienie sytuacji kryzysowej w przyszłości przez poszukiwanie rozwiązań w obszarach takich, jak m.in.: obowiązki i dodatkowe możliwości działania pracodawcy po śmierci pracownika, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna dotycząca śmierci pracownika, wsparcie współpracowników czy organizacja pracy. 

Z kolei celem interwencji jest wsparcie zespołu w sytuacji, w której kryzys już ma miejsce. Podczas interwencji staramy się dać uczestnikom przestrzeń m.in. na wymianę refleksji i wymiany niepokojów, określenie potrzeb i oczekiwań w kontekście kryzysowej sytuacji, usprawnienie komunikacji czy psychoedukację dotyczącą procesu żałoby. Oczywiście, wiele zależy od specyfiki danej organizacji i sytuacji związanej ze stratą. Dlatego wsparcie Fundacji każdorazowo dostosowywane jest do indywidualnych potrzeb klienta.   

 
Kontakt z klientem w żałobie

W ramach projektu NAGLE ZMIANA zwracamy również uwagę na kontakt z osobami w żałobie – szczególnie w sytuacji, kiedy ma on miejsce niedługo po doświadczeniu straty. Dzieje się tak np. kiedy osoby w żałobie dopełniają formalności, m.in. w bankach czy urzędach. Z naszych doświadczeń w pracy z osobami po stracie wynika, że sytuacje te bywają trudne – zarówno dla klientów, jak i dla pracowników tych organizacji. Stres, napięcie, brak zrozumienia nietypowych reakcji klienta, a w konsekwencji trudności w realizacji obowiązków zawodowych i nieporozumienia, prowadzą do pogorszenia wzajemnych relacji. 

Chcąc poprawić jakość kontaktu z klientem w tym szczególnym dla niego czasie, podczas szkoleń z pracownikami zwracamy uwagę m.in. na komunikację (jak rozmawiać/jak wspierać/czego unikać w kontakcie z klientem w żałobie) oraz na możliwości odreagowania i zadbania o siebie. 


Projekt NAGLE ZMIANA bazuje na wiedzy i doświadczeniu osób współpracujących z Fundacją NAGLE SAMI, w tym psychologów, psychoterapeutów, trenerów, prawników, którzy od lat pomagają osobom po stracie bliskich. 

 
Autorzy:
dr Piotr Kiembłowski – psycholog, psychoterapeuta, trener biznesu, Członek Zarządu Fundacji NAGLE SAMI
Edyta Grzegory – psycholog Fundacji NAGLE SAMI
 

[i] „Na przestrzeni minionego ćwierćwiecza liczba zgonów w Polsce nie zmieniała się istotnie, w latach 1989-2014 odnotowywano średnio ok. 380 tys. zgonów rocznie”, GUS: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/statystyka-zgonow-i-umieralnosci-z-powodu-chorob-ukladu-krazenia,22,1.html