Cr Navigator
Projekt kamera odpowiedzialności!
2017-03-09
Projekt kamera odpowiedzialności!
Ambasadorzy Ligi Odpowiedzialnego Biznesu to okazja do spotkań dyskusyjno-filmowych.

„Kamera Odpowiedzialności” to projekt odpowiadający na potrzeby zdobywania wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu przez osoby młode wchodzące na rynek pracy. Jego pomysłodawcami są Ambasadorzy 13. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu (programu edukacyjnego Forum Odpowiedzialnego Biznesu, który zrzesza studentów z całej Polski zainteresowanych tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu – Corporate Social Responsibility, CSR).

Przez minimum pięć tygodni, co środę zainteresowani CSR będą spotkać się na innej uczelni, aby poddać dyskusji kolejne aspekty odpowiedzialności w biznesie. Aby uniknąć nieangażujących i nużących wykładów, organizatorzy-studenci wybrali alternatywną formę w postaci wieczorów dyskusyjno-filmowych. Każde wydarzenie rozpocznie się projekcją filmu, który stanowi punkt wyjścia do podjęcia dyskusji na temat konkretnych obszarów CSR. W taki sposób młodzi liderzy odpowiedzialności w biznesie chcą nakłonić odbiorców do aktywnego uczestnictwa i zgłębiania wiedzy poprzez wymianę poglądów. Każde wydarzenie to także okazja do poznania cenionych ekspertów.  W spotkaniach udział wezmą zarówno naukowcy, jak i praktycy na co dzień zajmujący się wdrażaniem koncepcji CSR w czołowych polskich firmach.  
Pierwsze spotkanie, dotyczące odpowiedzialności w reklamach korporacyjnych oraz kampanii społecznych odbędzie się 15. marca o godzinie 18.30 w sali 2.13 Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. W debacie udział wezmą dr Jarosław Kończak – specjalista ds. marketingu i reklamy, wykładowca UW, Justyna Bakalarska – dziennikarka, redaktor magazynu Marketer +, autorka książki „Marketing Wartości” oraz Paweł Dąbrowa i Anna Bielecka – autorzy kampanii „Możesz to zmienić”.
Wraz ze startem cyklu dyskusyjno-filmowego ruszy także konkurs „Kamera Odpowiedzialności”. Organizatorzy wyrażają nadzieję, iż żywe dyskusje na spotkaniach zachęcą uczestników do jeszcze głębszej refleksji, wyciągnięcia wniosków na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i podzielenia się nimi w dowolnej formie literackiej. Zgłoszenia będą przyjmowanie do 30.04.2017. Zwycięski tekst ukaże się na stronach głównych partnerów – Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz BE.NAVIGATOR.

Terminy, tematyka spotkań oraz nazwiska ekspertów, którzy wystąpią na poszczególnych spotkaniach będą pojawiać się na stronie www.kameraodpowiedzialnosci.pl oraz na fanpage’u Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.