Cr Navigator
W kierunku bezpieczniejszych płatności dla dzieci – poradnik dla instytucji finansowych
2017-04-05
W kierunku bezpieczniejszych płatności dla dzieci – poradnik dla instytucji finansowych
Opracowanie zawiera wytyczne dla instytucji finansowych, tak aby młode pokolenie mogło bezpiecznie korzystać z usług bankowych
Organizacja Child & Youth Finance International (CYFI) i firma Mastercard przedstawiły nowy poradnik dotyczący produktów bankowych i płatniczych dla niepełnoletnich klientów.

Opracowanie, zatytułowane „Bezpieczniejsze produkty płatnicze dla dzieci”, cechuje się wyjątkowym podejściem i określa zalecane praktyki dotyczące sposobów wdrażania produktów płatniczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnoletnich przez dostawców usług finansowych. Poradnik zaleca promowanie rozsądnego wydawania pieniędzy i podejmowania przemyślanych decyzji finansowych poprzez korzystanie z funkcji pozwalających na kontrolę autonomii finansowej dziecka przez rodziców.
 
Nowy poradnik wpisuje się w intensywne działania, jakie różne instytucje i środowiska prowadzą na rzecz włączenia społecznego i wyrównywania szans. Zawarte w nim wytyczne gwarantują, że potrzeby i bezpieczeństwo nowego pokolenia staną się częścią tego procesu. Walka z wykluczeniem finansowym, cyfrowym i płciowym to ważny element świata, w którym każdy ma szansę na pełne rozwinięcie swojego potencjału. Osoby niepełnoletnie będą podstawą społeczeństwa w przyszłości i powinny zostać wprowadzone w świat usług finansowych w sposób odpowiedzialny.
 
Poradnik, opracowany dla banków i innych instytucji finansowych, ma pomagać ich menedżerom w zrozumieniu obowiązków, potrzeb i ryzyk związanych z branżą finansową. Oprócz pomocy w tworzeniu bezpiecznych i odpowiednich produktów finansowych dla osób niepełnoletnich, celem poradnika jest także inspirowanie dialogu pomiędzy rodzicem a dzieckiem. W ten sposób instytucje finansowe i rodzice mogą ułatwić dzieciom korzystanie z usług finansowych, uzyskiwanie autonomii i podejmowanie odpowiedzialnych decyzji.

Walt Macnee, wiceprezes firmy Mastercard, powiedział: „Dzisiejsi nastolatkowie to przyszli dorośli. Musimy być pewni, że gdy dorosną, będą przygotowani do uczestnictwa w coraz bardziej cyfrowej gospodarce. Udostępniając im narzędzia i produkty odpowiednie do ich wieku, pomagamy im w tych przygotowaniach”.
 
Opracowanie CYFI i Mastercard opiera się na założeniu, że różne wymagania w zakresie funkcjonalności i nadzorowania produktów finansowych dla młodzieży mają się różnić w zależności od wieku i stopnia dojrzałości młodych ludzi. Ponadto zaleca dążenie do samodzielnego zarządzania przez nich swoimi produktami bankowymi i wydatkami.

 
Przewodnik został opracowany dzięki współpracy firmy Mastercard, organizacji Child & Youth Finance International (CYFI), ParentPay, nimbl i Mirador Digital, z pomocą licznych instytucji finansowych.