Cr Navigator
Raport NESsT: Zmniejszanie luki w kwalifikacjach na rynku pracy
2017-05-11
Raport NESsT: Zmniejszanie luki w kwalifikacjach na rynku pracy
 Łączenie zasobów przedsiębiorstw społecznych i firm z branży BPO

 

Brak odpowiednich kwalifikacji wyklucza miliony ludzi z rynku pracy i jest przyczyną bezrobocia oraz biedy. Jednocześnie, niedobory wykwalifikowanej kadry stają się coraz poważniejszym wyzwaniem dla pracodawców na całym świecie. Przedsiębiorstwa społeczne mogą skutecznie wspierać uzupełnianie kwalifikacji zawodowych wśród młodych osób i kobiet, przygotowując je do pracy w sektorze usług dla biznesu (BPO) i usług IT.
 
Zmniejszanie luki w kwalifikacjach na rynku pracy prezentuje analizę sytuacji młodych osób i kobiet na rynku pracy w Polsce. W publikacji wskazano także, jak firmy z branży BPO/IT mogą odpowiedzieć na potrzeby związane z zatrudnieniem osób z grup zagrożonych marginalizacją. W szczególności badanie koncentruje się na młodzieży bez doświadczenia zawodowego oraz na kobietach, które są bierne zawodowo. Raport zawiera dogłębną analizę poszukiwanych na rynku umiejętności, a także dostępnych mechanizmów wsparcia potrzebnych do uzyskania przez te grupy stabilnej i uczciwie wynagradzanej pracy, co w rezultacie zaspokoić może rosnące potrzeby zatrudnienia firm z najszybciej rozwijającej się branży w Polsce.
 
Raport zawiera opis i analizę:
• zjawiska bezrobocia wśród osób młodych i kobiet w Polsce
• sektora nowoczesnych usług dla biznesu (BPO), który posiada największy potencjał generowania miejsc pracy w Polsce w ciągu najbliższych lat
• systemu kształcenia zawodowego w Polsce w kontekście programów rozwijających umiejętności potrzebne do pracy w centrach nowoczesnych usług dla biznesu
• konkretnych umiejętności, których poszukują pracodawcy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu; analiza, na ile znajdują one odzwierciedlenie w programach kształcenia zawodowego i ewentualne rekomendacje działań, jakie należy podjąć, aby te kwalifikacje rozwijać w ramach pozaszkolnych form edukacji zawodowej skierowanych do osób pozostających bez pracy
• innowacyjnych projektów realizowanych przez różne podmioty w Polsce i za granicą, mających na celu zmniejszenie skali niedopasowania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców
 
Zgodnie z konkluzjami badania, należy pilnie rozwijać współpracę pomiędzy firmami z sektora BPO i instytucjami kształcenia zawodowego, a także przedsiębiorstwami społecznymi, które znają potrzeby osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem.
 
Publikacja Zmniejszanie luki w kwalifikacjach na rynku pracy powstała dzięki wsparciu J.P. Morgan. Jest częścią globalnego programu NESsT Empowers, którego celem jest ułatwienie dostępu do godnego i stabilnego zatrudnienia osobom pochodzącym ze społeczności zagrożonych marginalizacją.
 
W ramach inicjatywy NESsT Empowers, NESsT wspiera przedsiębiorstwa społeczne, oferujące szkolenia, staże i zatrudnienie dla osób młodych i kobiet w sektorze usług BPO/IT. W kwietniu 2017 roku, do portfolio NESsT dołączyła Szkoła Programowania Coders Lab. NESsT wspiera realizację programu edukacji zawodowej Możesz ITy, który ułatwi wychowankom domów dziecka i rodzin zastępczych samodzielny start. NESsT współpracuje także z Dimpact, przedsiębiorstwem społecznym rozwijającym program szkoleniowy skierowany do młodych osób i kobiet, które uzyskają zatrudnienie w sektorze BPO – więcej informacji na temat tego partnerstwa niebawem.
 
Publikacja dostępna jest w formacie eBook w dwóch wersjach językowych:
- wersja polska: bit.ly/NESsTEmpowersPolska
- wersja angielska: bit.ly/NESsTEmpowersPoland