Cr Navigator
Ludzie, którzy zmieniają biznes
2017-05-24
Ludzie, którzy zmieniają biznes
Podczas IV Dnia Różnorodności Forum Odpowiedzialnego Biznesu przyznano nagrody dla wyjątkowych ambasadorów CSR. Nagrodę w kategorii „różnorodność” za wspieranie idei różnorodności w miejscu pracy i poza nim otrzymała m.in. Dorota Strosznajder z Henkel Polska. Gratulujemy!
Celem nagrody "Ludzie, którzy zmieniają biznes" jest nagrodzenie osób, które swoim osobistym zaangażowaniem przyczyniły się w ostatnim czasie do upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – corporate social reposnsibility). Z okazji obchodów 5 lat Karty Różnorodności wyjątkowo została przyznana nagroda nagroda w kategorii „różnorodność” za wspieranie idei różnorodności w miejscu pracy i poza nim.

–  Nagradzając i promując osoby działające na rzecz rozwijania idei CSR w polskich firmach i organizacjach chcemy pokazać uznanie dla pracowników/czek – liderów/ek z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zmotywować ich do dalszych działań, jednocześnie inspirując innych. Z okazji 5. urodzin Karty Różnorodności zależy nam także na docenieniu działań na rzecz tworzenia bardziej otwartych i włączających miejsc pracy, dlatego w tym roku zdecydowaliśmy się także przyznać nagrodę, w kategorii różnorodność – mówi Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Nagroda została przyznana w następujących kategoriach:
 
I Biznes – pracownik/pracowniczka firmy, którzy przyczynili się do realnych zmian w swojej firmie i przyczyniają się do promocji społecznej odpowiedzialności biznesu – w miejscu pracy i poza nim.

Nagroda została przyznana Małgorzacie Adamkiewicz – Grupa Adamed, Barbarze Dyluś – Microsoft, Markowi Kalbarczykowi – Altix.
 
II Sektor pozabiznesowy – pracownik/pracowniczka np. organizacji pozarządowej, administracji publicznej, uczelni wyższej, którzy przyczynili się do propagowania idei CSR i zrównoważonego rozwoju w miejscu pracy i poza nim.

Nagroda została przyznana Marcie Cendrowicz  – Stowarzyszenie Otwarte Klatki, Darii Ostrowskiej– Fundacja Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu, Ewie Sowińskiej  – Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
 
III. Różnorodność – pracownik/pracowniczka  organizacji biznesowej lub pozarządowej, administracji publicznej, uczelni wyższej, którzy przyczynili się do propagowania idei różnorodności w miejscu pracy i poza nim.

Nagroda została przyznana: Agnieszce Dejna – Browar Spółdzielczy, Blance Rozbickiej – Royal Bank of Scotland, Dorocie Strosznajder - Henkel Polska.

Gratulujemy wszystkim laureatom ! Szczególnie cieszy nas nagroda dla Doroty Strosznajder, która otrzymała wyróżnienie w uznaniu za wieloletnie propagowanie różnorodności w miejscu pracy i inicjowanie nowych projektów, w tym Kongresu Różnorodności, który CR Navigator współorganizuje od 4 lat.

Więcej informacji: odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda

CR Navigator był patronem medialnym konkursu.