Cr Navigator
(Eko)odpowiedzialne przedsiębiorstwa poszukiwane!
2017-06-28
(Eko)odpowiedzialne przedsiębiorstwa poszukiwane!
Czy Twoja firma realizuje przedsięwzięcia proekologiczne oraz prowadzi politykę społecznej odpowiedzialności, uwzględniając w swoich działaniach CSR? 

Weź udział w VII edycji Konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie”, którego celem jest wyłonienie podmiotów z sektora przemysłu i jego otoczenia, które podejmują liczne działania inwestycyjne, edukacyjne i informacyjne dotyczące ochrony środowiska.
 
W Konkursie oceniane są podejmowane przez firmę inicjatywy, mające na celu minimalizowanie wpływu jej działalności i wytwarzanych produktów na środowisko oraz realizowane działania edukacyjne i informacyjne w zakresie ochrony środowiska. Ocenie podlegają także ogólne kwestie związane z ochroną środowiska w firmie. 
 
Przedsięwzięcieskierowane jest do podmiotów z branży przemysłowej, posiadających siedzibę na terytorium Polski, prowadzących na jej terenie działalność na rzecz ochrony środowiska. 
 
-To niezwykle budujące obserwować, jak zmienia się w Polsce prowadzenie biznesu, głownie w kierunku ekologicznej odpowiedzialności. Obecnie liczą się na rynku przede wszystkim takie działania, które minimalizują wpływ na środowisko, zarówno samej firmy, jak i wytwarzanych przez nią produktów. I to ze względu nie tylko na prestiż, ale też wymierne oszczędności. Możemy także obserwować wiele innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii środowiskowych. Z roku na rok takich ekologicznych projektów przybywa, o czym świadczy chociażby liczba zgłoszeń w Konkursie „Ekoodpowiedzialni w biznesie – podkreśla Krzysztof Lissowski, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w wywiadzie udzielonym dla czasopisma „Przegląd Komunalny” 3/2017. 
 
Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia br. 
 
Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin Konkursu dostępny pod adresem:
http://ecomanager.pl/o-konkursie/
http://www.abrys.pl/wydawnictwa/konkursy/ekoodpowiedzialni-w-biznesie/