Cr Navigator
YouthEmpowered
2017-09-12
YouthEmpowered
Startuje program dla młodych, funkcjonujących poza systemem edukacji i rynkiem pracy.
 
Coca-Cola HBC Polska, wraz z partnerami, uruchomiła pilotażową edycję programu #YouthEmpowered: Możesz więcej niż myślisz. Jego celem jest aktywizacja zawodowa
młodych ludzi pozostających poza rynkiem pracy i systemem edukacji. Inauguracji programu towarzyszyła debata, podczas której zaprezentowano wyniki badania Kantar Millward Brown na temat grupy, do której kierowany jest program.

Dane GUS wskazują, że w ubiegłym roku w Polsce nie uczyło się i nie pracowało aż 11 proc. osób w wieku od 15 do 24 lat. Z badania, które jest punktem wyjścia dla polskiej edycji programu #YouthEmpowered: Możesz więcej niż myślisz wynika, że 51 proc. przedstawicieli tej grupy jest zadowolonych ze swojej sytuacji życiowej, a 38 proc. jest przekonanych, że w znalezieniu pracy liczą się głównie szczęście i kontakty. Równocześnie 33 proc. badanych nie ma żadnego doświadczenia zawodowego, a tylko 26 proc. było na rozmowie w sprawie pracy.

Młodzi, pytani o wyznawane wartości, w pierwszej kolejności wymieniają zdrowie i rodzinę,
ale już na trzeciej pozycji pojawia się niezależność. Spełnienie zawodowe uplasowało się
natomiast dopiero na miejscu siódmym, a edukacja na ostatniej – dziewiątej pozycji.
Badana grupa jest zróżnicowana zarówno pod względem wieku, miejsca zamieszkania, jak i poziomu wykształcenia. Jej przedstawicieli łączą za to wymagania wobec przyszłej pracy –
deklarują oni, że chcą dobrze zarabiać, mieć gwarancję zatrudnienia, pracować w przyjaznej
atmosferze i móc się rozwijać.

Młodzi ludzie to szczególnie ważna dla nas grupa, bo już dzisiaj połowa pracowników
Coca-Cola Hellenic to przedstawiciele tzw. pokolenia millenialsów. Jednocześnie,
w przeciwieństwie do poprzedniego pokolenia, mierzy się ono z nowymi wyzwaniami, takimi, jak bezrobocie lub praca nieprzystająca do ich oczekiwań – mówi Katarzyna Borucka, dyrektor ds. korporacyjnych Coca-Cola HBC Polska. – Program #YouthEmpowered: Możesz więcej niż myślisz ma pomóc młodym ludziom w odkrywaniu ich mocnych stron i motywacji do działania. Przy wsparciu organizacji pozarządowych, które najlepiej znają potencjalnych uczestników programu, chcemy dzielić się z młodymi osobami wiedzą i doświadczeniem, ale też ośmielać je i zachęcać do większej aktywności zawodowej – dodaje.

Program kierowany jest do osób pomiędzy 18 a 30 rokiem życia, które z różnych powodów
pozostają jednocześnie poza rynkiem pracy i systemem edukacji oraz nie uczestniczą
w szkoleniach zawodowych. Dodatkowo działania skierowane będą do uczniów ostatnich
klas szkół ponadpodstawowych z miejscowości do 50 tys. mieszkańców. Program wspiera proces włączenia zawodowego poprzez oferowanie uczestnikom narzędzi
zwiększających ich potencjał i możliwości na rynku pracy. W pierwszym etapie w wybranych
miejscowościach na terenie całej Polski odbędą się warsztaty, dzięki którym uczestnicy będą mieli możliwość rozwinięcia umiejętności przydatnych zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu codziennym. W kolejnym etapie organizator chce zaoferować szkolenia wszystkim chętnym poprzez internetową platformę e-learningową, a także możliwość pracy z mentorami – pracownikami Coca-Cola HBC Polska.

Program, którego organizatorem jest Coca-Cola HBC Polska, realizowany jest przez koalicję partnerów, w skład której wchodzą organizacje pozarządowe: Fundacja Sempre a Frente, Stowarzyszenie Morena, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom,
Stowarzyszenie Semper Avanti oraz Polski Czerwony Krzyż.

Patronat nad programem objęła Krajowa Izba Gospodarcza.

Patronem medialnym jest Dziennik Gazeta Prawna.

Dodatkowe informacje na temat programu, w tym możliwość rejestracji na warsztaty
znajduje się na stronie internetowej www.youthempowered.pl oraz na stronach
internetowych partnerów programu.

Źródło: materiały prasowe