Cr Navigator
Polski Internet trzyma pion
2017-10-17
Polski Internet trzyma pion
 Chcąc promować odpowiedzialną konsumpcję alkoholu wśród młodych dorosłych, Grupa Żywiec, w ramach kampanii Trzymaj Pion, zaangażowała znanych z Internetu liderów opinii m.in. Wyrwane z Kontekstu, Nishkę czy Reżysera Życia. Dzięki ich publikacjom przekaz na temat odpowiedzialnej konsumpcji dotarł do ponad 3,5 miliona osób.
 Kampania Trzymaj Pion to jedno z działań realizowanych w ramach strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Żywiec „Warzymy Lepszy Świat”. Promocja odpowiedzialnej konsumpcji to dla firmy jeden z priorytetów. Celem kampanii społecznej Trzymaj Pion jest stworzenie mody na umiarkowane spożycie alkoholu jako części nowoczesnego i zrównoważonego stylu życia. W tym roku, chcąc lepiej zrozumieć postawy młodych dorosłych firma przeprowadziła badania dotyczące zwyczajów panujących w grupie Millenialsów, czyli osób w przedziale 18-25 lat. Z badań przeprowadzonych na zlecenie Grupy Żywiec przez Dom Badawczy Maison wynika, że piętnowanie negatywnych postaw czy moralizowanie jest zwyczajnie nieskuteczne. W związku z tym firma postanowiła skupić się na pozytywnym przekazie pokazując jak wiele można zyskać dzięki odpowiedzialnej postawie wobec alkoholu.