Cr Navigator
Konferencja Europa+Azja Młodzież w strategiach CSR
2017-10-24
Konferencja Europa+Azja Młodzież w strategiach CSR
 Konferencja EUROPA + AZJA Młodzież w strategiach CSR odbyła się 11 października 2017 r. w ramach inicjatywy CSR-Youth. Wydarzenie przybliżyło nam sprawdzone przykłady europejskich i azjatyckich rozwiązań w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu, które uwzględniają młodych uczestników i rozwój ich potencjału. Organizatorem spotkania była Fundacja Autokreacja.

 Jak powinna wyglądać współpraca pomiędzy biznesem i organizacjami non-profit na rzecz rozpoznania problemu społecznego i poszukiwania jego efektywnego rozwiązania? Jak angażować pracowników biznesu w działania CSR? Jaką rolę pełni biznes w procesie integracji pracowników-imigrantów i promowaniu różnorodności kulturowej w miejscu pracy i w społeczeństwie? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzi starali się znaleźć uczestnicy Konferencji EUROPA+AZJA Młodzież w strategiach CSR. 


Pierwsza sesja skupiła się na prezentacji rozwiązań azjatyckich w dziedzinie CSR. Gurunandan Rao M z Bosch India oraz Rene G. Pizarro z Hyundai Philippines przedstawili innowacyjne przykłady lokalnych partnerstw i inicjatyw na rzecz rozwoju młodzieży. Natomiast, Rior Santos, United Nations Volunteer Programme Officer in Thailand, zaprezentował europejsko-azjatyckie przykłady i praktyki z zakresu przyjętych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).


Debata CSR a migracje skupiła się na roli biznesu i sektora publicznego w przestrzeganiu praw człowieka pracowników – migrantów w miejscu zatrudnienia. Podczas debaty uczestnicy potwierdzili, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest ważnym narzędziem poprawy sytuacji pracowników-imigrantów, aczkolwiek nie jedynym. Konieczne jest także holistyczne podejście do społecznie odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw i potrzeba podjęcia dalszych działań na rzecz poprawy sytuacji pracowników-imigrantów poprzez m.in. oddolne inicjatywy.

Ostatnia sesja skupiła się na polskiej perspektywie na społeczną odpowiedzialność biznesu oraz zaprezentowaniu przykładów współpracy pomiędzy biznesem i organizacjami non-profit oraz inicjatyw zorientowanych na młodzież. 
 

Partnerami wydarzenia byli Indo-American Refugee and Migrant Organization, FSL-India, Youth for Sustainable Development Assembly, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, UN Global Compact Polska, Międzynarodowa Organizacji ds. Migracji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rozwoju i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej