Cr Navigator
Fundacja Veolia Polska wspiera projekty w Szczytnie
2017-12-12
Fundacja Veolia Polska wspiera projekty w Szczytnie
Fundacja Veolia Polska przekaże 25 000 zł na projekty odpowiadające na wyzwania środowiskowe i społeczne w Szczytnie. Konkurs „Szczytno dla Środowiska”, organizowany przez Fundację jest skierowany do nieformalnych grup mieszkańców Szczytna, lokalnych organizacji społecznych i innych instytucji. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 31 grudnia 2017r.
Celem konkursu „Szczytno dla Środowiska” jest zaangażowanie mieszkańców i lokalnych instytucji w działania ekologiczne i społeczne na rzecz Szczytna i jego okolic. Projekty zgłaszane do konkursu powinny uwzględniać zaangażowanie środowiska lokalnego, działania edukacyjne oraz integracyjne dla mieszkańców. 

Najlepsze projekty, które będą odpowiadały na lokalne wyzwania i przyniosą korzyści jego mieszkańcom otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 5 tys. zł. Szczególnie wysoko punktowane będą projekty realizowane w partnerstwie z innymi organizacjami społecznymi, instytucjami publicznymi czy grupami mieszkańców. Dodatkowo projekty z obszaru ekologii powinny dotyczyć ochrony środowiska i bioróżnorodności. 

- Zaangażowanie w rozwój lokalny poprzez wsparcie gmin oraz edukacja na temat ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju są jednymi z kluczowych priorytetów strategii naszej firmy – mówi Marek Kaszkowiak, Prezes Zarządu Veolia Szczytno Sp z o.o. - Mamy nadzieję, że dzięki realizowanemu w Szczytnie konkursowi będziemy mogli zainspirować lokalną społeczność do ciekawych i wartościowych działań, które przyczynią się do poprawy jakości życia i zintegrują mieszkańców wokół ważnych lokalnych spraw, a także wprowadzą długotrwałą pozytywną zmianę. 

Fundacja Veolia Polska stawia duży nacisk na angażowanie lokalnej społeczności, w podejmowane przez siebie działania. – Współpraca ze społecznościami lokalnymi jest dla nas szczególnie ważna, ponieważ to właśnie mieszkańcy najlepiej znają lokalne problemy i potrzeby, my pomagamy wypracować skuteczne metody zaradzenia im i nawiązywania trwałej współpracy – mówi Jowita Mytnik – Skała, Prezes Zarządu Fundacji Veolia Polska - Tak jest i w tym przypadku. Dlatego od początku podkreślamy jak ważna jest dla nas współpraca, nie tylko pomiędzy nami a mieszkańcami, ale także pomiędzy różnymi lokalnymi podmiotami, które się wzajemnie inspirują i czerpiąc ze swojej wiedzy oraz doświadczeń, są w stanie zrobić naprawdę wielkie i bardzo ważne lokalnie projekty. 

Pracując nad ideą konkursu i jego realizacją Fundacja także postawiła na współpracę z lokalną społecznością, zarówno Urzędem Miasta, który wspiera przedsięwzięcie jak i lokalnymi organizacjami pozarządowymi. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu, są dostępne na stronie www.fundacja.veolia.pl oraz http://fundacja.veolia.pl/strefa-wiedzy/publikacje, a wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres e-mail: fundacja.pl-vfun@veolia.com 

Fundacja Veolia Polska jest fundacją korporacyjną działającą od 2015 roku. Swoje wsparcie kieruje do społeczności lokalnych na terenie działania spółek grupy Veolia w Polsce. Działalność Fundacji Veolia koncentruje się na wspieraniu projektów dedykowanych społecznościom lokalnym i poprawie jakości ich życia, między innymi w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Realizuje działania na rzecz ekologii, ochrony środowiska, bioróżnorodności. Do nowych zadań Fundacji należy także wspieranie inicjatyw edukacyjno-oświatowych.