Cr Navigator
20 000 dolarów i wsparcie merytoryczne dla przedsiębiorstw społecznych
2018-01-24
20 000 dolarów i wsparcie merytoryczne dla przedsiębiorstw społecznych
 W ramach programu NESsT Empowers, NESsT poszukuje przedsiębiorstw społecznych do polskiego Portfolio organizacji. 
 Wybrane przedsiębiorstwa otrzymają dofinansowanie, do 20 000 dolarów na rozwój, a także szkolenia i doradztwo, między innymi w zakresie dopracowania biznesplanu czy wyznaczenia kierunków rozwoju firmy. Wsparcie przedsiębiorstw na drodze do osiągnięcia stabilnej sytuacji finansowej, realizowane będzie przez zespół NESsT oraz Sieć Doradców Biznesowych NESsT, świadczących mentoring na zasadzie pro-bono. Celem programu NESsT Empowers jest identyfikacja i wsparcie przedsiębiorstw społecznych, oferujących osobom pozostającym poza rynkiem pracy (zwłaszcza kobietom, młodzieży, niepełnosprawnym, imigrantom) wsparcie indywidualne, szkolenia, staże oraz zatrudnienie w branżach rozwijających się i poszukujących pracowników. Realizacja inicjatywy w Polsce możliwa jest dzięki wsparciu partnerów, w tym JP Morgan, Credit Suisse, Fossil i PwC.
Przedsiębiorstwa społeczne aplikujące do programu NESsT Empowers spełniać muszą następujące kryteria: 
• Posiadać siedzibę w Polsce.
• Korzystać z narzędzi rynkowych w celu zwiększenia dostępu do rynku pracy dla osób marginalizowanych, oferując im szkolenia, staże i/lub zatrudnienie. 
• Posiadać doświadczenie w szkoleniu lub zdolność do szkolenia osób z grup marginalizowanych do pracy w jednym z wymienionych sektorów gospodarki: (1) centra usług finansowych dla biznesu, (2) usługi informatyczne i telekomunikacja, (3) produkcja przemysłowa (zwłaszcza: elektronika, sprzęt AGD, motoryzacja, lotnictwo), (4) logistyka, (5) handel (w tym sieci handlowe), (6) usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, oraz (7) produkcja i przetwórstwo żywności (w tym napojów).
• Znajdować się na etapie walidacji (prowadzona jest sprzedaż, usługi lub produkty są już zweryfikowane przez rynek, jednak przedsiębiorstwo nie osiągnęło jeszcze stabilności finansowej) lub przygotowania do wzrostu (osiągane przychody pokrywają koszty przedsiębiorstwa, model biznesowy został już przetestowany, jednak firma nie rozpoczęła jeszcze skalowania). 
• Okazywać chęć aktywnego zaangażowania się w proces wyboru.
Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny dostępne są na stronie: nesst.org/aplikuj.