Cr Navigator
5 inicjatyw społecznych w Szczytnie z grantami!
2018-01-25
5 inicjatyw społecznych w Szczytnie z grantami!
Konkurs grantowy „Szczytno dla Środowiska” został rozstrzygnięty. Fundacja Veolia Polska nagrodziła 5 najciekawszych pomysłów na inicjatywy odpowiadające na społeczne i środowiskowe wyzwania miasta. 

19 stycznia br. poznaliśmy laureatów konkursu grantowego „Szczytno dla środowiska”. Konkurs organizowany został przez Fundację Veolia Polska przy wsparciu Urzędu Miasta w Szczytnie. Spotkanie z laureatami konkursu miało miejsce w Urzędzie Miasta i uroczyście otworzyła je Burmistrz Miasta Szczytno – pani Danuta Górska. 

Nagrodzone organizacje będą realizować działania związane z kształtowaniem postaw proekologicznych w środowisku szkolnym wśród dzieci i młodzieży, zwiększaniem wiedzy na temat bioróżnorodności i ochrony przyrody oraz organizować aktywności dla seniorów ze Szczytna i okolic. Zwycięskie projekty otrzymają wsparcie finansowe od Fundacji Veolia Polska w wysokości 5 000 zł. każdy. 

Konkurs „Szczytno dla środowiska” to drugi etap pilotażowego programu inwestycji społecznych Fundacji Veolia Polska. W ramach programu została przeprowadzona lokalna diagnoza wyzwań ekologicznych w Szczytnie, cykl konsultacji środowiskowych z przedstawicielami organizacji społecznych, pogłębione wywiady z lokalnymi liderami, a także spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta. Trzeci etap to sesje edukacyjne dla nagrodzonych organizacji, podczas których liderzy lokalni wraz z partnerami będą dopracowywać swoje pomysły, w tym szczególnie działania edukacyjne i informacyjne skierowane do wszystkich mieszkańców. Projekty będą realizowane do kwietnia b.r. 

Lista zwycięskich projektów w konkursie „Szczytno dla środowiska”:

1.    Projekt "Ogród nauki" Społeczności Szkoły Podstawowej nr 2, który ma na celu zaprojektowanie i stworzenie ogrodu do nauki plenerowej na terenie szkoły.

2.    Projekt "Czysta wiosna w Szczytnie" Stowarzyszenia Uczeń zajmie się przeprowadzeniem akcji  informacyjnej na temat ochrony środowiska, zorganizuje pokaz mody z użyciem ubrań z recyclingu, przeprowadzi konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej i zajęcia dedykowane przyrodzie.

3.    Projekt "Sztuka bioróżnorodności" Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności,  planuje stworzenie instalacji ekologiczno artystycznej w postaci ścianki z roślin miododajnych.

4.    Projekt "Eko kuchnia dla seniora" Stowarzyszenia Uniwersytet  III wieku zapewni warsztaty kulinarne z dietetykiem na temat zdrowego żywienia dla seniorów.

5.    „Ekologia od kuchni” Fundacji na Rzecz Rozwoju Polski Północno-Wschodniej Idea zorganizuje warsztaty fotograficzne dla seniorów i ich wnuków, podczas których uczestnicy samodzielnie wykonają aparaty fotograficzne z pustych puszek po kawie, odbędą się również warsztaty ceramiczne i kulinarne.


Szczegółowe informacje na temat Laureatów Konkursu i nagrodzonych projektów, są dostępne na stronie
www.fundacja.veolia.pl