Cr Navigator
Tesco Polska i Enactus jednoczą siły w walce z marnowaniem żywności
2018-01-26
Tesco Polska i Enactus jednoczą siły w walce z marnowaniem żywności
Ponad 30% Polaków wyrzuca żywność co najmniej raz na tydzień, a ponad 10%, czyli nawet 4 milionom osób zdarza się to codziennie – wynika z badań zleconych przez Tesco Polska. W podziale na kategorie wiekowe najmniej korzystnie wypadają… ludzie młodzi. Dobrą wiadomością jest fakt, iż 9 na 10 osób chce zmienić swoje negatywne przyzwyczajenia. 

Wciąż wyrzucamy zbyt dużo jedzenia 

Według badania, przeprowadzonego przez ośrodek badawczy SW Research na zlecenie Tesco Polska*, 62,7% Polaków wyrzuca jedzenie przynajmniej raz w miesiącu. Bardziej szczegółowe wyniki pokazują, że 10,4% ankietowanych marnuje żywność codziennie, 32,1% - raz w tygodniu, a 20,2% - raz w miesiącu. Najmniejszy odsetek przyznaje się do wyrzucania żywności raz na rok (7%) lub tylko przy okazji świąt takich jak Boże Narodzenie lub Wielkanoc (3,9%). Jednocześnie zaledwie 26,4% Polaków deklaruje, że nigdy nie marnuje żywności. 

W podziale na wiek widać, że wśród młodych w grupie 19-24 lata, aż 77% osób wyrzuca jedzenie przynajmniej raz w miesiącu - mocno powyżej średniej dla całości społeczeństwa. Jednak duża grupa zdaje sobie sprawę z problemu - 88,5% respondentów w tej kategorii wiekowej chciałoby zmienić swoje nawyki. 

W odpowiedzi na potrzebę zmian w obszarze marnowania żywności Tesco Polska oraz organizacja Enactus Poland ogłaszają współpracę. W ramach przygotowywanych inicjatyw będą zachęcać młodych ludzi do przyjrzenia się swoim nawykom oraz wykorzystywać ich kreatywność do szukania nowych sposobów na edukację w zakresie niemarnowania. 

Badanie pokazało, iż wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy z ilości wyrzucanego jedzenia w skali całego kraju. Każdego roku w Polsce marnuje się 9 mln ton żywności, co daje nam niechlubne 5. miejsce w Unii Europejskiej. Ankietowani, zapytani o skalę marnowania, nie doszacowali wielkości tego zjawiska, co można stwierdzić na podstawie 65,4% nietrafionych wskazań - 51,8% odpowiedzi dotyczyło 5 mln ton, 13,7% wskazań - 3 mln ton. 

Dobrą wiadomością jest fakt, iż pomimo ogromnej skali problemu wyrzucania żywności, większość Polaków (90,4%) jest skłonna zmienić swoje przyzwyczajenia. 

Współpraca organizacji Enactus i Tesco Polska ma na celu działanie na rzecz zmniejszania skali marnowania żywności w Polsce poprzez edukację w tym obszarze. Studenci zostaną zaangażowani do współpracy przy kreowaniu innowacyjnych projektów angażujących społeczeństwo do zmiany swoich nawyków. 

* Badanie zostało zrealizowane w dniu 15-17.01.2018 przez agencję SW Research na zlecenie Tesco Polska na reprezentatywnej grupie 1004 Polaków powyżej 15 roku życia metodą wywiadów online (CAVI).