Cr Navigator
Ranking Etycznych Firm
2018-02-19
Ranking Etycznych Firm
Ethisphere Institute opublikował ranking Najbardziej Etycznych Firm Świata. W 2018 roku wyróżnienia otrzymało 135 przedsiębiorstw, będących przedstawicielami 57 sektorów łącznie z 24 państw.

Podstawą oceny ratingowej jest  Ethics Quotient® (EQ, pol. współczynnik etyki) metoda, która pozawala na dokonanie analizy ilościowej wyników danego przedsiębiorstwa w obiektywny, konsekwentny i wystandaryzowany sposób. Zebrane informacje pozwalają na dogłębne zbadanie wybranych kluczowych obszarów, dzięki czemu nie ma konieczności uwzględniania wszystkich aspektów zarządzania, ryzyka, zrównoważonego rozwoju, zgodności ze standardami i etyki.

 

Punkty przyznawane są w pięciu kluczowych kategoriach, wg odpowiadających im wag: etyka i zgodność ze standardami (35%), społeczna odpowiedzialność biznesu (20%), kultura etyki (20%), zarządzanie (15%), kierownictwo, innowacyjność i reputacja (10%). Ocenie poddawane są wszystkie zgłoszone organizacje, które w kolejnym etapie otrzymują cenną wiedzę na temat tego, jak wypadają na tle najlepszych podmiotów.
http://www.worldsmostethicalcompanies.com/honorees/