Cr Navigator
Konkurs grantowy Tesco
2018-02-21
Konkurs grantowy Tesco
Tesco Polska oraz organizacja Enactus Poland, chcąc zachęcić młodych do aktywnej walki z problemem marnowania żywności, organizują konkurs grantowy na najlepsze projekty edukacyjne, które mogą przyczynić się do zmniejszania skali tego zjawiska w gospodarstwach domowych.
Organizacja Enactus opiera swoje działania na wspieraniu realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, podobnie jak Tesco Polska. Firma skupia się bardzo mocno na celu numer 12 - Odpowiedzialna Konsumpcja i Produkcja, decydując się na takie aktywności jak np. przekazywanie niesprzedanej ale nadal odpowiedniej do spożycia żywności organizacjom charytatywnym – od 2013 roku Tesco przekazało ponad 5000 ton produktów. 

Więcej informacji: http://www.tesco-polska.pl/pl/aktualno%C5%9Bci/centrum-prasowe/article/mlodzi-biora-odpowiedzialnosc