Cr Navigator
Światowy Dzień Pszczół
2018-03-09
Światowy Dzień Pszczół
 20 maja 2018 roku po raz pierwszy będzie obchodzony Światowy Dzień Pszczół, ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Włączając się w tegoroczne obchody, ZT Kruszwica, inicjator programu “Z Kujawskim pomagamy pszczołom”, zaprasza firmy prowadzące działania na rzecz ochrony bioróżnorodności do dzielenia się swoimi praktykami. Najciekawsze inicjatywy zostaną zaprezentowane podczas spotkania  i w wydanej okazji Światowego Dnia Pszczół publikacji.
 Przegląd Dobrych Praktyk „Biznes na rzecz bioróżnorodności” będzie zawierał opracowania
eksperckie dotyczące szans i wyzwań dla biznesu w zakresie działań na rzecz bioróżnorodności,
sytuacji pszczół w Polsce oraz przykłady realizowanych inicjatyw firm polskich i zagranicznych. W
ramach przeglądu przedstawiciele świata biznesu będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami i
dobrymi praktykami w zakresie ochrony bioróżnorodności.

Zgłoszenia praktyk za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej można
przesyłać do 30 marca 2018 r: https://ztkruszwica.pl/pl/odpowiedzialnosc-spoleczna/forum-biznes-na-rzecz-bioroznorodnosci