Cr Navigator
Come CloSeR Show 2018
2018-04-10
Come CloSeR Show 2018
 Ludzie silni różnorodnością – to hasło trzeciej edycji wydarzenia organizowanego corocznie w
Krakowie przez Fundację Menedżerowie Jutra MOFFIN, które odbędzie się 10 i 11 maja w Krakowie. 
 Różnorodność – bogactwo, czy utopia – na to pytanie będą próbować odpowiedzieć podczas
wydarzenia m. in. Aga Zaryan, wybitna wokalistka jazzowa, nagrodzona za działania na rzecz
różnorodności, Prof. Janina Filek, Prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Maciej
Borkowski, Wiceprezes Związku Liderów Usług Biznesowych w Polsce ABSL oraz Dyrektor Działu Ryzyka w Credit Suisse. Model finansowy i doświadczenia Capgemini Polska we wdrażaniu programu Włączenie i Innowacja, postrzeganie zjawiska niepełnosprawności w firmach oraz zagrożenia radykalizacją w szkołach i w społeczeństwie jako przykład działania w obszarze biznesu zaangażowanego – to tylko niektóre propozycje tegorocznego Show. Poza tym dużo sztuki, muzyka, regionalna kuchnia i networking.

Więcej informacji: https://comeclosershow.eu/pl/strona-glowna/