Cr Navigator
Raport Zrównoważonego Rozwoju IKEI
2018-04-18
Raport Zrównoważonego Rozwoju IKEI
 Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy IKEA (INGKA HOLDING B.V. i podmiotów zależnych) przedstawia aktualne dane na temat zrównoważonych działań podjętych w roku finansowym 2017 (wrzesień 2016 - sierpień 2017). Wszelkie działania oraz projekty społeczne firmy wynikają ze strategii People&Planet Positive i mają na celu stworzenie długoterminowej wartości dla
społeczności, w otoczeniu których Grupa IKEA prowadzi działalność biznesową.
 Jednym z celów IKEA jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie
efektywności energetycznej, by przyczynić się do przeciwdziałania zmianom klimatu. Zgodnie ze strategią People& Planet Positive, do 2020 roku Grupa IKEA planuje wytwarzać przynajmniej tyle zielonej energii, ile zużywają jej sklepy, biura i inne budynki, na razie osiągnięto wskaźnik na poziomie 73%. IKEA Retail Polska zrealizowała cel w 100% już w 2016 roku.
Do produkowania czystej energii IKEA zachęca również swoich klientów, oferując kompleksowe instalacje fotowoltaiczne w przystępnej cenie. W 2017 roku IKEA w Polsce stała się czwartym krajem oferującym tę usługę klientom, potem dołączyła jeszcze Belgia.
W ostatnim roku farmy wiatrowe IKEA w Polsce wygenerowały 456 GWh, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną 125 911 gospodarstw domowych. 80 turbin wiatrowych, jakie firma posiada w Polsce, stanowi 19,2% wszystkich globalnych turbin wiatrowych posiadanych przez Grupę IKEA na całym świecie.
pełna wersja raportu: https://www.ikea.com/ms/sv_SE/pdf/sustainability_report/IKEA_sustainability_summary_report_FY17.pdf