Cr Navigator
Forum „Biznes na rzecz bioróżnorodności”
2018-04-26
Forum „Biznes na rzecz bioróżnorodności”
Dostrzegając wyzwania związane z bioróżnorodnością, ZT Kruszwica wraz z partnerami zaprasza do udziału w forum „Biznes na rzecz bioróżnorodności”, które odbędzie się 18 maja 2018 w Warszawie.
 

Kwestie zrównoważonego rozwoju i ochrony różnorodności biologicznej to wyzwanie dla biznesu, ale także przestrzeń dla nowych, innowacyjnych rozwiązań, które będą symbiotycznie godzić potrzeby biznesu, środowiska i społeczeństwa. Zaniechanie działania oznacza nie tylko degradację środowiska I utratę bioróżnorodności, ale także ryzyko biznesowe, związane ze wzrostem kosztów operacyjnyc oraz zakłóceniem kluczowych elementów łańcucha wartości.

ZT Kruszwica od lat pokazuje swoim przykładem, jak budować tę równowagę. Firma zainicjowała I realizuje program „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”, jeden z pierwszych i największych projektów na rzecz różnorodności biologicznej w Polsce.

Dzień wydarzenia – 18 maja – nie jest przypadkowy: to tuż przed Światowym Dniem Pszczół, ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Podczas Forum wspólnie z Partnerami:

zaprezentujemy pierwszy w Polsce raport „Biznes na rzecz bioróżnorodności”,

podzielimy się dobrymi praktykami, jak dbać o różnorodność biologiczną (ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz pszczół), zastanowimy się, wraz z zaproszonymi ekspertami, nad wyzwaniami, które stoją przed biznesem w obszarze ochrony bioróżnorodności.

Zachęcamy do udziału w Forum, wymiany doświadczeń oraz włączania się – tak w dyskusję, jak I wspólne działania na rzecz różnorodności biologicznej.

Agenda:

09:00 – 09:30 Kawa i networking

09:30 – 09:45 Otwarcie spotkania – premiera Raportu „Biznes na rzecz bioróżnorodności”

09:45 – 11:00 Różnorodność biologiczna – trendy, szanse i wyzwania dla biznesu – głos ekspertów

11:00 – 11:30 Zachowanie bioróżnorodności z perspektywy wybranych interesariuszy – panel dyskusyjny

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 12:15 ZT Kruszwica na rzecz bioróżnorodności – prezentacja programu “Z Kujawskim pomagamy pszczołom”

12:15 – 14:00 Prezentacja 10-ciu praktyk na rzecz ochrony bioróżnorodności

14:00 – 14:45 Lunch

14:45 – 15:45 Open Conference i networking

Udział w forum jest bezpłatny, jednak wymaga wcześniejszej rejestracji oraz potwierdzenia organizatora. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć pod poniższym adresem: forumbiznesnarzeczbioroznorodnosci.evenea.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: forum@pomagamypszczolom.pl

Organizatorem wydarzenia jest ZT Kruszwica S.A.

Partnerem Merytorycznym jest Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym I Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut na rzecz Ekorozwoju.