Cr Navigator
Orbis wyróżniony prestiżowym tytułem najlepszego pracodawcy  w Polsce w 2018 r. - 2018 Aon Best Empl
2018-05-07
Orbis wyróżniony prestiżowym tytułem najlepszego pracodawcy w Polsce w 2018 r. - 2018 Aon Best Empl
 W ramach programu „Aon Best Employers” ciesząca się prawie 20-letnim doświadczeniem
w opracowywaniu najlepszych raportów pracowniczych na świecie i ponad 40-letnim
doświadczeniem w badaniach pracowniczych firma Aon porównuje przedsiębiorców i
wyłania wśród nich organizacje dążące do bycia chętnie wybieranym pracodawcą i
budowania przewagi konkurencyjnej dzięki swoim pracownikom. W Polsce Aon poddał
analizie 120 pracodawców do końca 2017 roku. Jedynie nieliczni zostali wyróżnieni tytułem
Aon Best Employer™ 2018 – najlepszego pracodawcy roku 2018. Wśród nagrodzonych
znalazł się również Orbis.
 „Program „Aon Best Employers” docenia wybitne osiągnięcia firm wykazujących
się doskonałością w miejscu pracy i osiągających dobre i zrównoważone wyniki biznesowe
przez dłuższy czas” – mówi Magdalena Warzybok, Kierownik Działu Talent Practice w
Aon Polska. „Wyjątkowe organizacje - takie jak Grupa Orbis – wyróżniają się wśród innych
tym, że dzięki wysokiemu zaangażowaniu pracowników, atrakcyjnej marce pracodawcy,
skutecznemu przywództwu i wysokiej kulturze pracy uzyskują znakomite wyniki.
Gratulujemy Orbis tego wyróżnienia.”
W Orbis przywiązuje się ogromne znaczenie do opinii pracowników, która jest corocznie
analizowana w ramach „Badania zaangażowania pracowników” (“Employee Engagement
Survey”) realizowanego przez Aon. Wskaźnik uczestnictwa w badaniu w Polsce jest na
bardzo wysokim poziomie - w 2017 r. wzięło w nim udział ponad 90% pracowników. Ogólny
poziom zaangażowania jest również wysoki (na poziomie 68%, co stanowi wzrost o 2 p.p.
w stosunku do 2016 r.) oraz bardzo wysoki (+19 p.p. powyżej średniej oceny w Polsce).
Wskaźniki te potwierdzają, że transformacja kulturowa w Orbis zmierza we właściwym
kierunku.