Cr Navigator
FORUM INSPIRACJI
2018-05-25
FORUM INSPIRACJI
Druga edycja Forum Inspiracji odbyła się w czwartek 17 maja w The Heart w Warszawie. Podczas konferencji analizowany był biznesowy wymiar Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 i możliwości włączenia się firm w Polsce w jej realizację.
Forum Inspiracji zorganizowane było w ramach Kampanii 17 Celów, której zadaniem jest zachęcenie polskiego biznesu do zaangażowania się na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030. Inicjatywa ta prowadzona jest w szerokim partnerstwie firm i instytucji.
W roku 2018 prowadzimy drugą edycję Kampanii, pod hasłem 2018: Nowe Idee. Skupiamy się na wypracowywaniu konkretnych biznesowych pomysłów i narzędzi. Tworzymy też platformy do współpracy na rzecz wybranych rozwiązań. W Polsce jest już wiele przedsiębiorstw, które angażują się w działania na rzecz Agendy 2030 – chcemy dostarczyć im wiedzy i inspiracji do działania oraz wspierać budowę międzysektorowych sojuszy – powiedziała Małgorzata Greszta, Partner Zarządzający CSR Consulting – inicjator Kampanii.
Więcej informacji: http://kampania17celow.pl/wydarzenia/forum-inspiracji-2018/