Cr Navigator
Znamy laureatów 7. edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR
2018-06-07
Znamy laureatów 7. edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR
 6 czerwca w Warszawie odbył się finał siódmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR. Pięć finalistek, wyłonionych na podstawie etapu online oraz etapu regionalnego, przedstawiło prezentacje na jeden z zaproponowanych wcześniej tematów. Konkurs odbywa się w ramach programu edukacyjnego Liga Odpowiedzialnego Biznesu, prowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 

W Ogólnopolskim Konkursie wiedzy o CSR 2018 wzięło udział łącznie 426 studentów i studentek oraz licealistów i licealistek z całej Polski. Do etapu regionalnego, który odbył się na jedenastu uczelniach w dziesięciu miastach w Polsce zakwalifikowało się 326 uczestników.


Do finału Konkursu zakwalifikowało się pięciu najlepszych uczestników. Zadaniem finałowym było przygotowanie prezentacji na jeden z tematów zaproponowanych przez organizatora:


  1. Cele Zrównoważonego Rozwoju - praktyczne narzędzie dla biznesu czy przykład myślenia życzeniowego?

  2. W jaki sposób efektywne wykorzystanie potencjału pracowników w różnym wieku może budować przewagę konkurencyjną firmy?

  3. Dlaczego i w jaki sposób administracja publiczna powinna prowadzić działania z zakresu społecznej odpowiedzialności?

  4. Odpowiedzialność biznesu za środowisko - w czym się przejawia i jak wiarygodnie prowadzić działania CSR w tym obszarze?


Przedstawione prezentacje cechował wysoki poziom oraz kreatywne podejście. W Konkursie zwyciężyła Karolina Kosatka, studentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, która kompleksowo ujęła temat odpowiedzialności biznesu za środowisko. Określiła wyzwania stojące przed firmami oraz sposoby na efektywne wdrażanie rozwiązań środowiskowych. Podkreśliła także, jak istotna jest wiarygodność w podejmowaniu działań z zakresu CSR.


W skład Jury Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR 2018 weszli Opiekunowie XIV edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu – Joanna Gajda-Wróblewska (Bank BGŻ BNP Paribas), Mario Zamarripa (ERGO Hestia), Anna Kobierska (Henkel); przedstawicielka Ministerstwa Finansów – Alicja Michalska; przedstawicielka środowiska akademickiego – dr Ewa Jastrzębska (Szkoła Główna Handlowa) oraz przedstawicielka trzeciego sektora – Marta Górska (Forum Odpowiedzialnego Biznesu).

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Finansów.


Celem Konkursu wiedzy o CSR jest upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie osób, które są zainteresowane pogłębianiem wiedzy na ten temat. W Konkursie mogą brać udział studenci i studentki oraz uczniowie i uczennice szkół średnich, którzy nie ukończyli 26 roku życia.


Konkurs CSR mobilizuje do lepszego zrozumienia idei CSR. Dotyczy zagadnień zarówno teoretycznych jak i praktycznych – daje możliwość poznania dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu największych firm w Polsce.