Cr Navigator
2018-09-12
"Nauka Ratuje Życie" - projekt Roche skupiony wokół innowacji

Z innowacyjnych leków Roche rocznie korzysta ponad 700 tys. polskich pacjentów, a tylko w ubiegłym roku firma zrealizowała w naszym kraju 62 badania kliniczne z udziałem 1076 chorych.
Na działalność badawczo-rozwojową Roche przeznaczył w 2017 r. 730 mln złotych. Raport społeczny Roche za 2017: „Innowacje tworzyMY w Polsce” podsumowuje wkład firmy  w rozwój innowacji medycznych i ochrony zdrowia. Po raz pierwszy został zaprezentowany podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. 


Nauka Ratuje Życie

Raport społeczny Roche koncentruje się na trzech filarach: potrzebach pacjentów, innowacjach oraz współpracy ze środowiskami naukowym i medycznym. Wszystkie te działania prowadzone są w ramach inicjatywy „Nauka Ratuje Życie”. Jej celem jest stymulowanie rozwoju polskiej gospodarki, rozwój nauki i transfer eksperckiej wiedzy. Całe przedsięwzięcie oparte jest o model partnerstwa publiczno-prywatnego oraz rozwiązań na styku informatyki i medycyny, w tym analizę BIG Data.
Więcej informacji na temat raportu: 
https://stories.prowly.com/37855-nauka-ratuje-zycie-projekt-roche-skupiony-wokol-innowacji