Cr Navigator
Jak być odpowiedzialnym przywódcą w biznesie?
2018-09-14
Jak być odpowiedzialnym przywódcą w biznesie?
 

Prezesi oraz członkowie zarządów firm - partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu weszli w skład Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. Inicjatywa ma ułatwić najwyższej kadrze menedżerskiej dzielenie się wiedzą oraz zdobywanie nowych kompetencji w szeroko rozumianym obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Owocem prac gremium będzie sformułowanie listy Dziesięciu Rekomendacji Rady Odpowiedzialnego Przywództwa.

 

Rada Odpowiedzialnego Przywództwa to forum współpracy, w skład którego wchodzą prezesi i prezeski oraz członkowie i członkinie zarządów firm, a także Zarząd Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przyświeca jej założenie, że inicjowanie i realizowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i CSR jest zadaniem również osób zarządzających firmami. Celem funkcjonowania Rady jest wprowadzenie do debaty publicznej w Polsce głosów CEO przekonanych o korzyściach płynących z prowadzenia biznesu w sposób etyczny. Inicjatywa zainaugurowana została 12 kwietnia 2018 r. podczas 7. Targów CSR.

 

W ramach spotkań Rady, przedstawiciele najwyższej kadry zarządzającej, wraz z zaproszonymi ekspertami i autorytetami, będą dyskutowali na takie tematy jak: odpowiedzialne przywództwo, odpowiedzialne finanse, etyka, łańcuch dostaw, tworzenie wspólnej wartości, kultura organizacji, dostępność produktów i usług czy przeciwdziałanie wykluczeniu. Owocem ich prac będzie lista Dziesięciu Rekomendacji Rady Odpowiedzialnego Przywództwa.