Cr Navigator
Czy zachłanność jest źródłem nieodpowiedzialności? VI Konferencja Nienieodpowiedzialni
2018-10-17
Czy zachłanność jest źródłem nieodpowiedzialności? VI Konferencja Nienieodpowiedzialni
Już po raz szósty przedstawiciele biznesu, nauki oraz autorytety moralne spotkają się, aby
dyskutować o odpowiedzialności, jej roli w biznesie i życiu społecznym. Tym razem prelegenci będą zastanawiali się m.in. nad tym, czy kłamstwo jest najskuteczniejszym narzędziem sprzedaży oraz jak kontrolowane są zachowania konsumentów na rynkach finansowych. Tegoroczna edycja Nienieodpowiedzialnych odbędzie się 7 listopada w Centrum Konferencyjnym Polin w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja uczestników już otwarta!
Istotą każdej edycji Nienieodpowiedzialnych jest zwrócenie uwagi na wyzwania branży finansowej icałego biznesu, związane ze zrównoważonym rozwojem, potrzebą debaty o etyce i odpowiedzialnej sprzedaży. Podczas tegorocznej konferencji prelegenci będą rozmawiali m.in. o konsumpcjonizmie i jego relacji z finansami – w jaki sposób kontrolowane są zachowania konsumentów na rynkach finansowych? Kim jest współczesny konsument? Poruszony zostanie również temat przywództwa, mechanizmów samooszukiwania się i fałszywych autorytetów. Wśród prelegentów znajdą się m.in. ks. Adam Boniecki, Henryk Wujec, prof. Dariusz Doliński, prof. Andrzej Falkowski, prof. Przemysław Czapliński, Zuzanna Skalska, dr Aleksandra Przegalińska, prof. Anna Giza. – Cieszymy się, że już po raz szósty udało nam się zaprosić tak znamienitych gości do dyskusji o tym, co powinno stanowić przedmiot rozważań każdego człowieka, nie tylko prezesów firm, ale także nas wszystkich jako obywateli i konsumentów. Jak co roku będziemy zastanawiać się nad tym, jakie kroki powinniśmy poczynić jako branża finansowa, aby być bardziej odpowiedzialnymi wobec siebie, swoich klientów i otaczającego nas świata. Tym razem poświęcimy jednak także uwagę konsumentom – jakie mechanizmy kierują ich działaniami? Dlaczego podejmują takie, a nie inne decyzje zakupowe? Jaki związek z finansami ma konsumpcjonizm? Sam jestem bardzo ciekaw planowanych prelekcji i dyskusji. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa - mówi Artur Nowak-Gocławski, prezes zarządu
Fundacji Będę Kim Zechcę, organizatora konferencji oraz autor projektu Nienieodpowiedzialni.
Współorganizatorem konferencji jest m.st Warszawa.
– Stolica to dynamicznie rozwijająca się metropolia z aktywnymi i kreatywnymi mieszkańcami, która przyciąga swoją otwartością i wysoką jakością życia. Budujemy ekosystem przedsiębiorczości oparty na partnerstwie, zaufaniu i odpowiedzialności, gdzie szczególną rolę odgrywa kapitał ludzki – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.
VI konferencja Nienieodpowiedzialni odbędzie się 7 listopada 2018 r. w Centrum Konferencyjnym
Polin w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Pomysłodawcą projektu Nienieodpowiedzialni jest ANG Spółdzielnia, głównym organizatorem Fundacja „Będę Kim Zechcę”, powołana przez ANG. Partnerem Merytorycznym tegorocznych Nienieodpowiedzialnych jest Uniwersytet SWPS, a patronat honorowy objęli Konfederacja Lewiatan, Związek Banków Polskich oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Udział w konferencji jest bezpłatny. Istotą każdej edycji Nienieodpowiedzialnych jest zwrócenie uwagi na wyzwania branży finansowej i całego biznesu, związane ze zrównoważonym rozwojem, potrzebą debaty o etyce i odpowiedzialnej sprzedaży.

Więcej szczegółów oraz bezpłatna rejestracja na konferencję na stronie:
http://2018.nienieodpowiedzialni.pl/
 
W tym roku, poza warszawską konferencją główną, odbędzie się również spotkanie
Nienieodpowiedzialnych we Wrocławiu 23 października. Więcej informacji o tym wydarzeniu:
http://2018wroclaw.nienieodpowiedzialni.pl/.