Cr Navigator
Carlsberg Polska stawia na nisko emisyjny transport
2019-09-17
Carlsberg Polska stawia na nisko emisyjny transport
Między 16 a 22 września obchodzony jest Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, który ma zwrócić uwagę na konieczność obniżenia emisyjności transportu. Ograniczenie emisji CO 2i zanieczyszczeń powietrza wynikających z działań logistycznych to jeden z ważnych aspektów strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg. W efekcie podejmowanych działań w Carlsberg Polska zredukowano liczbę przejechanych kilometrów o prawie 0,5 mln w
dystrybucji produktów.
 Zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju Together Towards Zero, cel Grupy Carlsberg na 2030 r. to zero śladu węglowego. W jego ramach zakładane jest ograniczenie do zera emisji CO 2 w browarach firmy oraz zmniejszenie o 30 proc. śladu węglowego w łańcuch wartości „beer in hand”,
Celem Grupy jest m.in. zmniejszenie do roku 2030 emisji typu "beer in hand" o 30 proc. w odniesieniu do 2015 jako bazowego. Oznacza to, że firma ogranicza poziom emisji CO 2 w łańcuchu wartości – w tym poprzez transport do momentu, kiedy piwo trafia w ręce konsumenta. Dążąc do realizacji tego celu, Carlsberg m.in. zmienia schematy załadunkowe w transportach międzymagazynowych oraz w dystrybucji do klientów. Dzięki temu udaje się maksymalnie wykorzystać powierzchnię załadunkową i ograniczyć ilość realizowanych transportów. Ważnym projektem realizowanym przez nas w 2018 roku była kontynuacja wdrożenia Transportation Management System (TMS), czyli systemu do zarządzania, planowania i optymalizacji usług transportowych realizowanych przez operatorów logistycznych. – mówi Dariusz Krasoń, menedżer ds. transportu i dystrybucji Carlsberg Polska. – Do kluczowych korzyści z wprowadzenia TMS należy m.in. wzrost elastyczności współpracy z operatorami logistycznymi, minimalizacja błędów ludzkich i poprawa jakości planowania transportu.
Więcej informacji nt. rozwiązań w zakresie redukcji emisji CO 2 oraz pozostałych działań w zakresie ochrony środowiska prezentuje Raport Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska https://bit.ly/2k1vauW