Cr Navigator
 
2020-03-31
Testujemy inną rzeczywistość
O odporoności w naszych społecznościach i biznesie mówi  Alexia Michels, współzałożycielka Resilience Institute Europe.

CR Navigator: W nasze systemy społeczne i gospodarcze,  a w szczególności system ochrony zdrowia uderzyła pandemia ze wszelkimi tego konsekwencjami, również a może przede wszystkim dla gospodarki. Co robicie by ratować i chronić Waszą organizację?


Alexia Michels: Chociaż to bezprecedensowe wydarzenie ma ogromne konsekwencje, wciąż mamy swobodę wyboru odpowiedzi na to, jak na nie zareagujemy. Budowanie odporności jest teraz bardziej potrzebne niż kiedykolwiek. Jest to konieczne nie tylko ze względu na to, aby poradzić sobie z sytuacją, która ma miejsce dzisiaj, ale także dlatego, by stworzyć bezpieczną przyszłość dla nas wszystkich.


Jako mała organizacja sami musieliśmy stawić czoła wielu wyzwaniom i odwołać 95% zaplanowanych działań w drugim kwartale tego roku. Musieliśmy w rekordowo krótkim czasie się przystosować i rozszerzyć nasze usługi, żeby móc zaproponować kompleksową ofertę cyfrową dla wielu naszych klientów. Obecnie, poprzez cyfrowe narzędzia, aplikacje, seminaria internetowe i coaching towarzyszymy liderom i ich zespołom w wykorzystywaniu tego kryzysu jako przestrzeni do zwiększenia odporności i przyspieszenia potrzebnej im transformacji.

 

CR Navigator: Jak budować naszą społeczną i organizacyjną zdolność przetrwania - RESILIENCE, by być odpornymi na kolejne nieoczekiwane uderzenia, pandemie, kryzysy, katastrofy? Co to oznacza dla naszych organizacji?

Jakie są najważniejsze kwestie do rozwiązania?

 

AM: W pandemii zderza się ze sobą wiele sił. Są to zasadniczo siły odśrodkowe, które odciągają nas od naszego centrum. Naszym wyzwaniem jest, w trybie pilnym, aktywowanie naszych sił „dośrodkowych” - sił, które zbliżają nas do naszego centrum. 


Centrum - dla nas jako jednostek - odnosi się do naszych podstawowych wartości i tego, co jest dla nas najważniejsze (rodzina, przyjaciele, praca, w której się spełniamy, itp.).


W przypadku organizacji centrum odnosi się do celu i misji jej działań - dlaczego firma robi to, co robi. To jest wyjątkowy czas na aktywację właśnie tych sił, które zbliżają nas do naszego środka - zarówno indywidualnie jak i zbiorowo.


Odporność to zestaw kompetencji, których powinniśmy nauczyć się nie tylko po to, by korzystać z nich doraźnie w dobie kryzysu. Może być stale kształtowana i wzmacniana poprzez sposób odpowiedzi na codzienne przeciwności, rodząc odwagę i siłę do działania.


Aby kultywować tę odporność, musimy zmobilizować wszystkie nasze zasoby - ciało, serce, umysł i ducha. Chodzi o ponowne zjednoczenie ze sobą różnych źródeł siły, aby stworzyć zintegrowane podejście do pracy i całego społeczeństwa. 


Liderzy muszą więc przede wszystkim dbać o siebie, aby móc potem zadbać o swoje zespoły, rodzinę i społeczność. Opracowanie rutyny wspierającej, w tym nawyków „odporności”, może być w tym niezwykle pomocne.


CR Navigator: Jaki będzie (lub powinien być) świat po pandemii? Czego się dzięki niej możemy nauczyć? Jaka jest Twoja prognoza na przyszłość po koronawirusie?

 

AM: Jesteśmy w chwili testowania innej rzeczywistości i możliwe są różne scenariusze. 

Od najgorszego do najlepszego. Widzę ogromne problemy i cierpienia wywołane kryzysem, ale chcę mieć nadzieję i wierzyć w dobre zakończenie.

Ludzie i organizacje w sytuacji izolacji zmuszeni są do wielu przemyśleń. Zarówno obecnego stylu życia jak i pracy. Pojawiło się wiele wspaniałych świadectw solidarności. 


Słyszałam, że wiele osób w ostatnich dniach zaczęło doceniać jakość swoich relacji. Emisja CO2 w ostatnich tygodniach drastycznie spadła, dając wytchnienie Ziemi, która dusiłą się już z powodu naszego konsumpcyjnego stylu życia i niezrównoważonych modeli biznesowych.


W Chinach ideogram „kryzysu” składa się z dwóch elementów: pierwsza część oznacza „niebezpieczeństwo”, druga część oznacza „szansę”. Chcę wierzyć, że COVID-19 to wyzwanie, które przyspieszy bardzo potrzebną nam transformację. 


Jak już zdążyliśmy zauważyć, jedną z głównych cech COVID-19 jest to, że tworzy silną współzależność. Ta współzależność może być źródłem wspólnej idei na przyszłość dla świata. Jej stawką jest nasze człowieczeństwo i nasze społeczeństwo. Czy będziemy w stanie zjednoczyć się dla wspólnego dobra? Każdy ma tutaj swoją ważną rolę.

W Resilience Institute podejmiemy naszą rolę z pokorą i poświęceniem.