Cr Navigator
Fundusz Naprawczy, jako strategiczne podejście do filantropii
2020-04-22
Fundusz Naprawczy, jako strategiczne podejście do filantropii
O Funduszu Naprawczym powołanym przez Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe rozmawiamy z Anną Korzeniewską, założycielką Social Impact Alliance.
 

CR Navigator: Jaka jest misja Social Impact Alliance for CEE? Do kogo kierujecie Waszą działalność?


Anna Korzeniewska: Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe to międzynarodowy think-tank, którego misją jest wsparcie filantropów korporacyjnych i indywidualnych w mądrej alokacji zasobów, takich jak czas, wiedza i pieniądze. Chcemy, żeby pomaganie stało się łatwiejsze, miało bardziej strategiczny charakter i, co najważniejsze, prowadziło do realnych i trwałych zmian społecznych. Działamy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), ze szczególnym uwzględnieniem krajów Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier.


CR Navigator: Jaka jest rola powołanego przez Państwa w związku z pandemią Funduszu Naprawczego (https://ceeimpact.org/pl/fundusz-naprawczy/)? W jaki sposób wspiera on biznes?


AK: Fundusz Naprawczy powstał w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym wywołanym przez COVID-19 poprzez strategiczne wsparcie łańcucha dostaw oraz ratowanie miejsc pracy. Fundusz umożliwia przedsiębiorcom wsparcie kluczowych dla ich działalności partnerów biznesowych – osób i podmiotów, które zostały lub mogą zostać dotknięte wskutek pandemii – tak, aby w trakcie i po COVID-19, można było przywrócić normalne procesy biznesowe. Wpływ (Impact) Funduszu będzie mierzony ilością ocalonych miejsc pracy i przedsiębiorstw.


Dzięki temu, że cel Funduszu podlega pod art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, firmy, które wesprą finansowo swoich dostawców poprzez Fundusz, będą mogły odliczyć  kwoty wsparcia od podstawy opodatkowania, tym samym obniżając wartość należnego podatku. Darowizny przekazane bezpośrednio firma-firma, nie dają tych korzyści. Istotą mechanizmu jest to, że korzyści uzyskane w formie ulg podatkowych mogą być re-inwestowane – w pomaganie swojemu biznesowi lub innym, a jest to ca. 19% wartości tego, co przekazujemy. Upraszczając, z każdego „pomocowego” miliona, wraca do nas 190.000 zł. Co ważne, dzięki partnerstwu z Grant Thornton, zarówno Darczyńcy Funduszu jak i Obdarowani otrzymają od nas bezpłatne wsparcie podatkowe. Do obliczeń można też wykorzystać bezpłatne narzędzie online, Kalkulator dla filantropów


Liczymy na to, że konstrukcja Funduszu spowoduje, że biznes będzie się jeszcze chętniej angażował w ratowanie swojego ekosystemu gospodarczego, a tym samym miejsc pracy. 


CR Navigator: Dlaczego strategiczne podejście do filantropii jest w obecnej sytuacji szczególnie ważne?


AK: Ponieważ zasoby, którymi dysponujemy, są ograniczone. Musimy szanować kapitał prywatny, szczególnie w tym trudnym momencie. Dotyczy to również działań filantropijnych. Kiedy w 2019 roku tworzyliśmy mechanizm funduszy społecznych (z ang. Social Impact Funds), mający finansować systemowe podejście do realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej, nie spodziewałam się, że wykorzystamy go w tak kryzysowej sytuacji. Zdecydowaliśmy się udostępnić go przedsiębiorcom w formie Funduszu Naprawczego non-profit i tak definiujemy nasz wkład społeczny. Jestem przekonana, że te działania przełożą się na umocnienie naszych partnerów, Darczyńców i Obdarowanych, a to pozytywnie wpłynie na odbudowanie gospodarki – lokalnej, regionalnej i globalnej.