Cr Navigator
Dobra praktyka PZU: krok po kroku do kultury innowacji
powrót
Bezzałogowe samochody, starzejące się społeczeństwo, rosnąca dywersyfikacja narzędzi inwestycyjnych to jedynie przykłady zmian, które w nadchodzących dekadach będą kształ tować rynek ubezpieczeń i tworzyć przestrzeń na budowanie przewag konkurencyjnych. Procesem, który wspiera firmę w okresach jej najbardziej dynamicznych przemian, jest tworzenie wewnątrz organizacji kultury innowacyjności i kreatywności, która jednocześnie powinna odwoływać się do siły jej różnorodnego zespołu. Na stymulowanie innowacyjnego potencjału swoich pracowników postawiło również PZU – największy i najdłużej działający ubezpieczyciel w naszym kraju.

POBIERZ 
 
Średnia ocen: 5.00 , Suma ocen: 5, Głosów: 1
Oceń: