Cr Navigator
O odpowiedzialności sektora finansowego
powrót
Wywiad z Arturem Nowakiem-Gocławskim , ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych i Fundacja Będę Kim Zechcę, oraz Andrzejem Roterem, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, o istocie i źródłach zaufania do instytucji finansowych oraz o roli w managerów w procesie jego budowania.  
 
CR Navigator: Tytuł tegorocznej edycji konferencji Nienieodpowiedzialni to „Źródła wartości firm branży finansowej. Jak osiągać zyski i budować zaufanie?”. Czy ekonomiczną wartość firm branży finansowej można budować za pomocą środków niefinansowych? Jeśli jest to możliwe, to jak tego dokonać?
 
Artur Nowak-Gocławski: Temat konferencji jest nieco przewrotny. Użyte słowo „wartości” ma dwa wymiary. Pierwszy to poszukiwanie odpowiedzi na pytania, które powinna sobie stawiać każda organizacja - po co jesteśmy, jaka jest nasza rola na świecie, co jest dla nas ważne, jakie są nasze wartości. To wszystko pozwala budować tożsamość firmy, jej opowieść bez której trudno tworzyć wybitne organizacje. Drugim wymiarem jest budowanie wartości ekonomicznej firm branży finansowej i chcemy pokazywać, że zrównoważone podejście, myślenie kategoriami wspólnej wartości, budowania zaufania, wraca do firm i pozwala rozwijać silniejsze ekonomicznie przedsiębiorstwa. 
 
Andrzej Roter: Odpowiedzi na to pytanie należałoby poszukać między innymi poprzez analizę doniesień medialnych o drastycznych przypadkach nadużyć ze strony przedstawicieli sektora finansowego i skutkach finansowych w postaci wielomiliardowych nawet kar, wymierzanych bardzo konkretnym instytucjom finansowym, często o bardzo ugruntowanej pozycji i rozpoznawalnej marce na międzynarodowym rynku finansowym. Od tych faktów nie możemy uciekać, należy poszukiwać źródeł takich zachowań i postaw, należy poszukiwać też sposobów na przeciwdziałanie takim zjawiskom. Co prawda możemy jako środowisko przedstawicieli rynku finansowego próbować – choć nie będzie to skuteczne moim zdaniem - zrzucić odium złych ocen na odosobnione w jakimś sensie przypadki nierzetelnych praktyk. Jednak na dłuższą metę nie jest to dobra droga do poprawy sytuacji. 
 
CR Navigator: Jak zatem poprawić ocenę rynku finansowego? Kto może realnie wpłynąć na tę poprawę?
 
A.R.: Od liderów tego rynku, a są nim managerowie najwyższych szczebli zarządzających instytucjami finansowymi zależy rozmiar zjawisk, jakże często opisywanych przez media. To od naszej reakcji, ludzi finansów,  zależy długość okresu, w jakim takie odosobnione przypadki, choć o dojmujących skutkach dla całego rynku, w tym zarówno dla sektora finansowego i jego klientów, będą obecne w mediach. Od tego zaś zależy długość okresu, w jakim jesteśmy w stanie doprowadzić do poprawy charakteru relacji pomiędzy uczestnikami rynku. To od postawy ludzi finansów wobec podstawowych instytucji społecznych, do jakich należy choćby lojalność – wobec akcjonariuszy w nie mniejszym stopniu jak i wobec klientów, i wobec innych profesjonalnych uczestników rynku – zależy to, czy doświadczymy warunków do zrównoważonego rozwoju. Brak szacunku do tych, podstawowych, instytucji społecznych spowoduje, że zasadą będzie korzystanie z przewagi, ale nie opartej o rzetelne podstawy. Efektem tego będzie praktykowanie biznesu: od ściany do ściany – czyli od regulacji do regulacji, które jakże silnie wpływają na biznes, jego koszty i perspektywy. A tego ostatnio doświadczamy już nie w dwójnasób, ale wielokrotność tego stwierdzenia. 
 
CR Navigator: Projekt Nienieodpowiedzialni ma zwrócić uwagę na to, jak ważna jest odpowiedzialność w sektorze finansowym. Jakie powinny być główne filary odpowiedzialności sektora finansowego? Czego możemy wymagać jako klienci od firm tego sektora?
 
A. N-G.: Naszym zdaniem najważniejszym filarem jest przyjęcie służebnej roli firm branży finansowej wobec klientów. To, że zaliczamy się do instytucji zaufania publicznego, determinuje nasze podejście do klientów, współpracowników, partnerów. To oznacza, że klienci powinni nam ufać, korzystać z naszych usług, nie zastanawiając się nad tym, czy oferowany im produkt jest dla nich dobry, czy też nie. Regulaminy, instrukcje powinny być dla pracowników firm finansowych, a nie dla klientów. Służba i zaufanie, najważniejsze filary. 
 
A. R.: Jednym z filarów odpowiedzialności w sektorze finansowym winien być sposób nadzoru, sprawowanego przez organy nadzoru właścicielskiego. To od działalności członków rad nadzorczych zależy, jakim presjom ze strony właścicieli, akcjonariuszy będą podlegali członkowie zarządów instytucji finansowych. Wiele zależy też od tego, w jaki sposób rady nadzorcze będę podchodziły do budowania przez zarządy tych instytucji strategii i planów sprzedażowych, jak głęboko będą wnikały w to, na jakich podstawach są one budowane, jakie mają być źródła sukcesu w ich realizacji, w oparciu o jakie metody, techniki, sposoby mają być realizowane cele planów biznesowych. Ważnym filarem odpowiedzialności jest umiejętność zarządów w tym, by ich szacunek dla podstawowych instytucji społecznych był przenoszony na każdy z niższych szczebli zarządzania i umiejętnie wdrażany oraz monitorowany. Można, upraszczając, powiedzieć, że w zasadniczym stopniu ocena ogólna konkretnej instytucji finansowej jest taka, jak jej liderów – zarządzających. Co ważne, jest wiele dobrych już przykładów – stąd filarem odpowiedzialności w rynku finansowym jest też to, by media zauważyły te dobre przykłady, i by poprzez ich upublicznianie tworzyły klimat do ich upowszechniania. Niezwykle ważne w tym procesie jest i to, by klienci, którzy okazaliby się niezadowoleni ze sposobu świadczenia usług przez instytucję, z jakimi współpracują, czy ze sposobu rozpatrywania ich reklamacji, nie pozostawiali wyłącznie dla siebie tej wiedzy, opinii. Trzeba korzystać z relacji, do jakich zachęcają takie organy samorządowe jak Komisja Etyki działająca przy Związku Banków Polskich, czy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Jest to objaw dbałości o wspólne dobro. Warto korzystać z pomocy rzeczników praw konsumenta, czy Federacji Konsumentów oraz Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Każdy bowiem, na swoją miarę i możliwości, może wziąć udział w odbudowie zaufania. 
 
CR Navigator: Czy istnieją praktyczne rozwiązania pokazujące możliwości angażowania się instytucji finansowych w innowacje społeczne i działania związane ze zrównoważonym rozwojem branży finansowej?
 
A. N-G.: O tym na konferencji i w nieregularniku Nienieodpowiedzialni, który ukaże się niedługo po naszym spotkaniu. Możliwości jest mnóstwo - zaczynając od działań ograniczających negatywny wpływ na otoczenie przez angażowanie się w inicjatywy dokonujące pozytywnych zmian. Odpowiedzialna sprzedaż, etyczne inwestycje, edukacja finansowa, działania związane z ochroną środowiska naturalnego, myślenie kategoriami wspólnego interesu z akcjonariuszami, pracownikami i partnerami sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi. Zaangażowanie społeczne, wolontariat, wsparcie innowatorów społecznych, funduszy filantropijnych i wiele innych możliwych działań sprzyja pozytywnej zmianie, jakiej oczekiwalibyśmy od wszystkich przedsiębiorców, nie tylko w branży finansowej. Więcej na konferencji.

 
 
***


Artur Nowak-Gocławski
- założyciel i szef biznesowej Grupy ANG związanej z branżą finansową oraz Fundacji Będę Kim Zechcę, zaangażowany w wiele projektów społecznych w tym m.in. w Koalicję Prezesi Wolontariusze, projekt Nienieodpowiedzialni, Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, członek Rady Ekspertów ThinkTank, zwolennik strategii biznesowych opartych o idee zrównoważonego rozwoju, zaangażowania społecznego i budowy wartości wspólnej.
 
Andrzej Roter - dyrektor generalny, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce; W początkach kariery zawodowej asystent w Instytucie Teorii Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, z zainteresowaniami badawczymi w obszarze jakości i poziomu życia, zjawiska ubóstwa. Doświadczenie finansowe zebrane w pracy w Kredyt Banku SA, BRE Banku SA, BEST SA.. Od 2004 r. Dyrektor Generalny w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Współautor Zasad Dobrych Praktyk rynku finansowego w Polsce, projektu zainicjowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Autor koncepcji programu etycznego w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, w tym współautor dokumentu Zasad Dobrych Praktyk KPF i formuły samorządowego audytu etycznego oraz zasad funkcjonowania Komisji Etyki KPF. Autor wielu artykułów na temat rynku consumer finance, współautor książki na temat doświadczeń międzynarodowych w stosowaniu regulacji upadłości konsumenckiej. Inicjator i współorganizator kilku cyklicznych projektów badawczych. Członek Zarządu Eurofinas, europejskiej platformy samorządowej, skupiającej domy finansowe z 18 krajów Unii Europejskiej.
Średnia ocen: 0.00 , Suma ocen: 0, Głosów: 0
Oceń: