Cr Navigator
Dlaczego warto postawić na filantropię?
powrót
W Polsce istnieje już ponad 100 fundacji korporacyjnych założonych przez firmy. Coraz więcej międzynarodowych korporacji, jak i tych z polskim kapitałem, angażuje się w działalność społeczną wykorzystując różne narzędzia. Kierują nimi odmienne motywacje, jednak jedno jest pewne – filantropia zaczyna być częścią kultury organizacyjnej.
 
Wspieranie osobistego zaangażowania pracowników w działania na rzecz swojej społeczności staje się coraz bardziej popularne, a i coraz więcej pracowników podejmuje kroki, by rozpocząć swoją samodzielną przygodę z filantropią. Firmy wpisują działania filantropijne w swoją strategię z różnych powodów. Dla jednych ważne jest budowanie zaufania społecznego, innym zależy na kształtowaniu dobrych relacji z otoczeniem czy nawiązywaniu nowych kontaktów. Liderzy biznesu, jak np. PZU, KGHM Polska Miedź czy Orange Polska realizując działania społeczne nie tylko odpowiadają na coraz większe oczekiwania otoczenia, ale jednocześnie odnoszą wymierne korzyści, budują swój sukces i silną pozycję na rynku. Firmy, które zdecydują się na rozpoczęcie swojej przygody z filantropią:
 
Budują zgrany i zintegrowany zespół pracowników - dobrany i zgrany zespół to podstawa realizacji celów firmy, prężnego rozwoju każdego przedsiębiorstwa i budowania przewagi konkurencyjnej. Zgrany zespół to większa efektywność, lepsza komunikacja i przyjazna atmosfera. Zaangażowanie pracowników w działania społeczne zdecydowanie podnosi ich zadowolenie z pracy, daje satysfakcję oraz buduje relację z firmą. 
 
Wzmacniają poczucie odpowiedzialności pracowników - zaangażowanie pracowników pozytywnie wpływa na funkcjonowanie całej firmy. Zmotywowani pracownicy są bardziej skuteczni, związani z misją firmy, co przekłada się na jakość realizowanych zadań.
 
Budują pozytywny wizerunek - reputacja firmy w obecnych czasach jest czymś nie do przecenienia. To właśnie pozytywny wizerunek ma ogromny wpływ na pozycję firmy na rynku, co przekłada się na wyniki finansowe. 
 
Podnoszą kompetencje swoich pracowników i odpowiednio dobierają zadania - odpowiedni dobór kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku do umiejętności pracowników pozwala nie tylko na jego dalszy rozwój, ale przede wszystkim wpływa na skuteczną realizację strategii firmy. Wykorzystanie różnych narzędzi pomaga w rozpoznaniu kompetencji pracowników i ich odpowiednim dopasowaniu do zadań.
 
Korzystają z ulg podatkowych - firmy zakładając np. fundacje korporacyjne i przekazując darowizny na rzecz organizacji społecznych mają prawo do odliczeń od podstawy opodatkowania do 10% dochodu.
 
Każda firma realizując działania filantropijne ma możliwość wyboru narzędzi, które będą dopasowane do jej potrzeb, zasobów i aspiracji:
 
Zbiorki pracownicze - firmy mogą wspierać zaangażowanie swoich pracowników w pracę lokalnych organizacji przeprowadzając pracownicze zbiórki pieniędzy, żywności czy innych wydarzeń na terenie firmy. To proste narzędzie jest pozytywnie odbierane przez pracowników, wspiera ich kreatywność i wzmacnia „przywiązanie” do firmy. 
 
Matched giving - jedną z form matched giving jest program składki pracowniczej, który umożliwia pracownikom wspieranie zaakceptowanego przez firmę programu społecznego prowadzonego przez wybraną organizację. Na ten cel pracownicy przekazują część swojego wynagrodzenia, które automatycznie co miesiąc jest pobierane zazwyczaj z końcówki pensji. Firma często podwaja tę kwotę, co jest dobrze odbierane przez zespół.
 
Wolontariat pracowniczy - coraz więcej firm zachęca swoich pracowników do podjęcia dodatkowych aktywności społecznych kierując się różnymi przesłankami, np. z chęci budowania pozytywnego wizerunku czy pozycji marki w środowiskach lokalnych. Wolontariat pracowniczy to narzędzie, które przynosi konkretne korzyści dla biznesu w postaci np. budowania zespołu, wzmacniania postaw moralnych pracowników czy budowania relacji „pracodawca – pracownik”. Wiele firm wpisuje dodatkowy dzień urlopu dla pracowników na działania wolontariackie.
 
Fundusze filantropijne - dzięki funduszom pracownicy mogą współdecydować o przeznaczaniu środków na działalność społeczną. Zazwyczaj firma określa cel społeczny, ustala formy działalności społecznej oraz przekazuje środki finansowe na wybrane działania. Fundusze prowadzone są przez organizację społeczną, która w imieniu firmy realizuje wszystkie działania, rozlicza, prowadzi obsługę prawno-administracyjną. Firma korzysta też z ulg podatkowych. Ten partycypacyjny model decyzyjny buduje przekonanie o realnym wpływie na wybrany obszar działalności firmy.
 
Fundacje korporacyjne - działalność fundacji jest powiązana z działalnością firm-matek. Utworzenie fundacji korporacyjnej to złożony proces, wymagający wieloletniego finansowego zaangażowania ze strony firmy oraz uspójnienia ze strategią zaangażowania społecznego. Fundacje korporacyjne mogą podejmować analizę potrzeb i problemów społecznych, którym planują sprostać, a także mają możliwość podjęcia ryzyka związanego z testowaniem nowatorskich przedsięwzięć, na co firmy w większości nie mogą sobie pozwolić.
 
Wiele organizacji społecznych wspiera firmy w prowadzeniu przez nich działalności filantropijnej. Jedną z takich organizacji jest Fundacja dla Polski, która od 25 lat realizuje liczne programy z obszaru filantropii korporacyjnej i indywidualnej. 
 
www.fdp.org.pl
www.facebook.com/fundacjadlapolski
 
Średnia ocen: 0.00 , Suma ocen: 0, Głosów: 0
Oceń: