Cr Navigator
Najlepsi dla Świata
powrót

B Corps to certyfikowane przedsiębiorstwa, które spełniają najwyższe standardy w kwestii zaangażowania społeczno-środowiskowego, odpowiedzialności prawnej i transparentności. O tym jak przejść pomyślnie proces certyfikacji Karolina Błońska-Szubstarska rozmawia z Katie Hill, przewodniczącą zarządu B Lab Europe i byłą dyrektor wykonawczą B Lab UK

 

CR Navigator: B Lab, którego zarządowi przewodniczysz jest organizacją non-profit zajmującą się przyznawaniem certyfikatów B Corp. Dlaczego warto dołączyć do ruchu B Corp i poddać się procedurze mierzenia wpływu społecznego i środowiskowego naszego biznesu by otrzymać certyfikat? 

Katie Hill: Ubieganie się o certyfikację B Corp to mądry ruch, skłania on firmy do głębszego zastanowienia się nad tym, co robią, w jaki sposób i dlaczego. Dążenie do zostania  B Corp wymaga fundamentalnego przedefiniowania roli biznesu w naszej gospodarce i społeczeństwie. Kluczową ideą firm włączonych w ten ruch jest bycie najlepszym dla świata, a nie najlepszym na świecie. “B Corpy” koncentrują się zatem na tym, aby poprzez swoją działalność przynosić korzyści planecie i jej mieszkańcom. Poddają dokładnej analizie wpływ firmy na jej pracowników, dostawców, społeczności, a także podsumowują całokształt swojego oddziaływania na środowisko.

Jeśli więc firma chce być liderem biznesu w XXI wieku, warto by dołączyła do społeczności podobnie myślących organizacji, które wspólnie dążą do rozwiązania palących i głęboko zakorzenionych problemów społeczno-środowiskowych, takich jak m.in. zależność od plastiku czy wysoki poziom nierówności w naszych społeczeństwach.  

Korzyści płynące z przynależności do ruchu B Corp są wielorakie i stale rosną. Po pierwsze, firmy B Corp cieszą się dużym zainteresowaniem wśród utalentowanych kandydatów, poszukujących pracy w organizacjach o pozytywnym wpływie społecznym, są postrzegane jako wiarygodni i atrakcyjni pracodawcy. Po drugie, cieszą się dużym zaufaniem oraz lojalnością także ze strony klientów, na czym zdecydowanie zyskują ich marki. Po trzecie, status B Corp może otworzyć drzwi biznesowi do nowych możliwości.

Inwestorzy coraz chętniej finansują rozwój przedsiębiorstw ukierunkowanych na cel współtworzenia zrównoważonej gospodarki, zdając sobie sprawę, w jaki sposób takie świadome podejście do zarządzania i jego wpływu zmniejsza ryzyko ich inwestycji.

Widzimy również, że rządy na całym świecie w coraz większym stopniu uznają i wspierają rozwój ruchu B Corp. mając świadomość, że biznes ma ogromną moc wprowadzania zmian w naszych systemach i społecznościach. Sposób, w jaki decyduje się wykorzystać tę moc, jest niezwykle ważny. Kiedy firma certyfikuje się jako B Corp, składa pewną obietnicę i decyduje się na ciągłe doskonalenie swoich procesów.

 

 

CR Navigator: Czy każda organizacja może stać się B Corp?  

Katie Hill: Każda, która prowadzi działalność komercyjną (nie jest organizacją charytatywną ani fundacją) i generuje ponad 50% swoich dochodów poprzez sprzedaż (a nie poprzez dotacje i pozyskiwanie środków), może starać się o certyfikację B Corp. 

Kiedy firma ukończy z sukcesem certyfikację, otrzymuje status B corp obowiązujący przez trzy lata, po których musi ponownie powtórzyć proces. Każda weryfikacja podlega ocenie wg. najnowszej wersji narzędzia do pomiaru wpływu - B Impact Assessment (BIA).

Narzędzie jest dostępne bezpłatnie na stronie www.bimpactassessment.net

Obecnie zarejestrowanych jest 75 000 użytkowników BIA i nieco ponad 3000 certyfikowanych firm B Corp w ponad 60 krajach i 130 sektorach na całym świecie.

 

CR Navigator: Jak wygląda proces certyfikacji B Corp?

Katie Hill: Żeby z sukcesem zakończyć proces certyfikacji B Corp, firma musi spełnić kryteria oceny BIA na poziomie co najmniej 80 punktów z możliwych 200.

W procesie, pod lupę brane jest pięć obszarów działalności firmy:

-  Zarządzanie (przejrzystość procesu decyzyjnego, kto podejmuje decyzje i w jaki sposób przekazuje zespołom.)

-    Sosunek do pracowników (w tym procesy mające na celu zróżnicowanie kadry, zróżnicowanie wynagrodzeń, świadczenia pracownicze itp.)

-    Sposób zarządzania relacjami z klientami

-    Wpływ na społeczność (wirtualną i / lub fizyczną)

-    Wpływ na środowisko.

Ponadto, firma musi spełnić wymóg prawny, włączając do swoich priorytetów zobowiązanie do równego zaangażowania w stosunku do wszystkich interesariuszy, a nie tylko akcjonariuszy. Wymagane jest podpisanie deklaracji współpracy B Corp i opłacenie składki rocznej. Więcej informacji na temat procesu certyfikacji B Corporation znajduje się na stronie https://bcorporation.net/certification

 

CR Navigator: Jak długo trwa taki proces?

Katie Hill: Wszystko zależy od struktury i wielkości biznesu.

W dużych korporacjach proces będzie znacznie dłuższy i bardziej złożony niż w małej firmie.

Uogólniając, w małych firmach około trzech miesięcy trwa etap analizy i zbierania danych, po którym następnie zaczyna się proces oceny, który ze względu na duże zainteresowanie może trwać do 60 dni. 

 

CR Navigator: Jakie są największe wyzwania na drodze do certyfikacji?

Katie Hill: Po pierwsze, dużym wyzwaniem jest udowodnienie zaangażowania pracowników,

nie tylko ze strony zarządu i managerów wysokiego szczebla, ale także zespołów. Ten

element z reguły ujawni luki, najczęściej z tego powodu, że działania w tym obszarze często

nie są systematycznie dokumentowane. Wiarygodne udokumentowanie wszystkich

procesów w organizacji jest najczęstszym wyzwaniem wielu firm.

  

CR Navigator: Jak więc najlepiej można przygotować firmę do tego procesu? 

Katie Hill: W B Lab rekomendujemy, aby firma starająca się o certyfikację rozpoczęła od przedstawienia odpowiedniego uzasadnienia całemu zarządowi i wyższemu personelowi. Następnie zalecamy zapoznanie się w całości z BIA i zidentyfikowanie obszarów wymagających wydelegowania, lub przygotowania specjalnej dokumentacji, np. w kwestiach związanych z listą płac lub działaniami środowiskowymi. Większość firm B Corp

powołuje specjalny zespół certyfikacyjny, który koordynuje pracę między działami (w stosownych przypadkach) w celu zapewnienia wszystkich wymaganych informacji.

Ważne jest, aby rozpocząć wprowadzanie zmian prawnych na początku procesu, a nie pozostawiać tego na później.

Zawsze polecamy też współpracę z innymi firmami B Corp z tego samego sektora lub regionu, które mogą być dla siebie ważnym źródłem informacji i wsparcia.

Na rynkach, na których działa ruch B Corp znajdują się również bura lokalnych przedstawicieli, którzy udzielają informacji i pomocy w procesie.

 

CR Navigator: Dziękuję za rozmowę.

Średnia ocen: 0.00 , Suma ocen: 0, Głosów: 0
Oceń: