Cr Navigator
Inwestorzy Powinni Angażować Sektor Nieruchomości: Lobby na Rzecz Zarządzania Zmianami Klimatycznymi
powrót
Pomimo oczywistych korzyści ekonomicznych płynących ze zrównoważonego zarządzania nieruchomościami, większość najbardziej liczących się w Europie firm działających w tym sektorze nie jest wystarczająco przygotowana do radzenia sobie z kwestią zmian klimatycznych. Najnowsza analiza* firm z indeksu MSCI Europe Real Estate oraz niektórych największych spółek giełdowych z północnej i środkowej Europy, przeprowadzona przez GES Investment Services, pokazuje, że jedynie kilka firm jest dobrze przygotowanych na skutki zmian klimatycznych oraz na związane z nimi uregulowania prawne.

Informacje udostępnione dobrowolnie przez firmy, zostały przeanalizowane pod kątem sześciu kryteriów, dotyczących najważniejszych zagadnień związanych ze zmianami klimatu. Francuska firma Unibail-Rodamco została w raporcie GES wskazana jako lider w swoim sektorze. Oprócz Unibail-Rodamco, także brytyjskie firmy Hammerson i Segro wzięły pod uwagę skutki zmian klimatycznych w swoim planowaniu strategicznym, w przeciwieństwie do większości innych spółek."
Najgorzej wypadły firmy spoza indeksu MSCI Europe Real Estate, działające na rynku nieruchomości w Europie północnej i środkowej. Spośród nich wyróżniają się jedynie dwie firmy: fiński Citycon, który opracował podstawowy system zarządzania zmianami klimatycznymi, oceny ich skutków oraz plany działania; oraz szwedzka firma Hufvudsstaden, która prezentuje bardzo dobre informacje na temat emisji dwutlenku węgla oraz plany jej redukcji.
Według GES Investment Services, stosunkowo niskie wyniki większości firm wskazują na potrzebę większego zaangażowania inwestorów. Przede wszystkim, powinni oni wymagać większej przejrzystości. Czynniki ryzyka, systemy zarządzania orz wyniki należy raportować za pomocą powszechnie uznawanych systemów przejrzystości. Po drugie, zadaniem firm jest polepszenie jakości zarządzania poprzez systematyczną kontrolę zmian klimatycznych i emisji dwutlenku węgla. Można tu zastosować wiele narzędzi, takich jak ISO 14001, czyli jedną z norm zarządzania środowiskowego, a także systemy przystosowane do potrzeb określonego przemysłu, na przykład BREEAM, LEED oraz GreenBuilding, będący programem Komisji Europejskiej. Po trzecie, firmy z sektora nieruchomości mogą wzmocnić integrację i współpracę, a także aktywnie poszukiwać możliwości zarządzania zmianami klimatycznymi wspólnie z udziałowcami, takimi jak społeczności lokalne, dzierżawcy oraz dostawcy. Wreszcie, firmy powinny wyznaczyć sobie cele ilościowe i czasowe.
RAPORT DOSTĘPNY JEST TUTAJ>>>

Średnia ocen: 0.00 , Suma ocen: 0, Głosów: 0
Oceń: