Cr Navigator
Wywiad z pionierem w dziedzinie doradztwa zrównoważonego, Alanem Atkissonem.
powrót
     Alan Atkisson od 1988 roku zajmuje się zrównoważonym rozwojem. Zaczynał jako redaktor naczelny kwartalnika In Context, poświęconego zrównoważonej kulturze. Był współzałożycielem wielokrotnie nagradzanej the Sustainable Seattle initiative, od 1992 roku zajmuje się zrównoważonym doradztwem. Jest założycielem AtKisson Group, zajmującej się promowaniem zrównoważonego rozwoju oraz doradzaniem w zakresie jego wdrażania do strategii.Atkisson Group od 2001 r. ma swoje europejskie przedstawicielstwo w Sztokholmie.
    Alan Atkisson jest także autorem dwóch książek poświęconych praktycznym i teoretycznym zagadnieniom związanym ze zrównoważonym rozwojem - Believing Cassandra: An Optimist Looks at a Pessimist`s World  oraz The ISIS Agreement: How Sustainability Can Improve Organizational Performance and Transform the World.
CR Navigator miał okazję porozmawiać z Alanem Atkissonem przy okazji jego wizyty w Polsce, która miała miejsce na początku stycznia. 


CRN: Związał Pan swoją karierę z CSR w 1988 roku - co skłoniło Pana już wtedy do tego, aby skierować się zawodowo na tory zrównoważonego biznesu?

AA: W późnych latach 70. przeczytałem książkę „Granice Wzrostu” ("The Limits to Growth"). Była to jedna z pierwszych książek poświęconych problemom zrównoważonego rozwoju. Byłem wówczas studentem filozofii i nauk ścisłych i ta książka bardzo silnie do mnie przemówiła: Ziemia jest zamkniętym systemem, a my rośniemy tak szybko - jeśli chodzi o konsumpcję dóbr i ich zużycie - że wkrótce przekroczymy granice jej wytrzymałości. Kiedy tylko zaakceptowałem fakty i takie rozumowanie, poczułem, że jest to etyczny imperatyw- żeby postarać się cos z tym zrobić.
Robiłem wiele innych rzeczy przez 10 lat, m.in. pracowałem w Malezji jako terapeuta z uzależnionymi od heroiny, pisałem piosenki i grałem ze swoim zespołem z Nowym Jorku, prowadziłem firmę projektującą odzież. Jednocześnie moje wewnętrzne przekonanie, że należy coś zrobić w kierunku zrównoważonego rozwoju po prostu coraz bardziej narastało. Tak jak i problemy.
Kiedy w 1988 dostałem możliwość objęcia stanowiska dyrektora zarządzającego w bardzo małym magazynie zajmującym się csr, natychmiast zgodziłem się, mimo że pensja była okropna. Przez cztery lata miałem sposobność uczenia się tematu od wiodących umysłów zajmujących się tym tematem, włącznie z autorami książki, która mnie początkowo zainspirowała, „Granice Wzrostu”. Ale w 1992 roku przestawiłem się całkowicie z dziennikarstwa poświęconemu tematowi, na próby zrobienia czegoś faktycznie i strategicznie, na zmianę trendów poprzez uczestnictwo w projekcie pod nazwą Zrównoważone Seattle (Sustainable Seattle). Był to jeden z pierwszych tego typu projektów. A moje zaangażowanie rosło od tego momentu jeszcze bardziej.

CRN: Jakie sektory mają wg Pana największy wpływ na zmiany długofalowe w budowaniu zrównoważonego rozwoju?

AA: Tak naprawdę każdy sektor odgrywa ogromnie ważną rolę. Rząd ustala reguły i tworzy „pole do gry” wraz z ulgami, podatkami i prawami. Biznes podejmuje inwestycyjne i marketingowe wybory, które mają ogromne następstwa jeśli chodzi o to jak wielkie zużycie energii i materiałów, oraz odpadów generujemy. Pojedyncze osoby wysyłają sygnały, zarówno polityczne jak i komercyjne, do obu tych sektorów, poprzez wybory, jakich dokonują. Organizacje pozarządowe podnoszą świadomość jeśli chodzi o problemy, które nie są traktowane priorytetowo, jak i zwracają uwagę na rozwiązania, które nie zostały wzięte pod uwagę. Nie mniej ważna jest edukacja formująca osoby, które w przyszłości będą podejmowały w tych sektorach decyzje.
Każdy, kto dość długo pracuje w zrównoważonym biznesie widzi bardzo wyraźnie, ze wszystko jest ze sobą powiązane, a każdy z elementów jest równie istotny.
   
CRN: Które obszary są źródłem najszybciej zwrotnym z punktu widzenia zrównoważonego inwestowania i zrównoważonego biznesu?


AA: To jedna z tych sytuacji, kiedy odpowiedź brzmi zawsze “To zależy”. Każdy biznes jest unikalny i ma unikalny profil zrównoważenia- zarówno jeśli chodzi o aspekt ekonomiczny, materialny, geograficzny, a nawet kulturowy. Dla niektórych, poważna rewizja zużycia energii może być źródłem oszczędności pieniędzy, redukcji dwutlenku węgla i poprawy zrównoważonych zachowań (jak i innych zachowań) w dość szybkim czasie. Dla innych stworzenie strategicznego podejścia do znalezienia nowych materiałów mogących zastąpić materiały toksyczne, będzie miało najszybszy zwrot. Czasami interwencja najbardziej efektywna i o największym zwrocie nie jest na poziomie technicznym, tylko na poziomie zarządzania: kreowanie przejrzystych wizji, strategii, i priorytetów mogących wyznaczać drogę osobom decyzyjnym w firmie. 
Trzeba zawsze dobrze przyjrzeć się aktualnej sytuacji, jak i wiedzieć, w jakim kierunku chcemy podążać, zanim zdecydujemy, jakie konkretnie podjąć kroki.

CRN: Czy ma Pan doświadczenie jeśli chodzi o rynki w ich początkowej fazie jeśli chodzi o csr/crm/zrównoważony biznes? Jakiego typu są to doświadczenia?

AA: Pod pewnymi względami rynek polski przypomina rynki południowo-wschodniej Azji, gdzie AtKisson Group działa dość aktywnie. Tam są szybko rosnące, dynamiczne i innowacyjne rynki, z szybko uczącą się klasą menedżerską. Wy macie poważne problemy związane ze środowiskiem naturalnym, pewne wyzwania społeczne spowodowane przez szybki wzrost. Macie jednak także wyraźny zwrot w kierunku zrównoważonego rozwoju- być może później niż w innych miejscach na świecie, ale są pewne zalety takiej sytuacji. Można przyjrzeć się temu, co inni już zdążyli zrobić, i łatwiej wybrać takie strategie, które zakończą się sukcesem, jednocześnie unikając ślepych uliczek, w które inni już zabrnęli.
Polska ma ogromne możliwości jeśli chodzi o wybór rodzaju zrównoważonego rozwoju, ponieważ w chwili obecnej odbudowuje swoją infrastrukturę- nie tylko techniczną. Nazwijmy to „infrastrukturą umysłu”: sposoby rozumienia wszystkiego od inwestycji do innowacji do roli wartości w kształtowaniu decyzji jakie podejmujemy, zarówno krótko- jak i długoterminowych. Polska nie jest jeszcze znanym liderem zrównoważonego rozwoju… ale jestem optymistą, jeśli chodzi o wasze możliwości w byciu liderem w tym obszarze, jeśli się na to zdecydujecie.Średnia ocen: 0.00 , Suma ocen: 0, Głosów: 0
Oceń: