Cr Navigator
Niezależne eko-certyfikaty – sposób na eko-wiarygodność
powrót
Coraz więcej firm, urzędów i organizacji traktuje rozwiązania proekologiczne jako podstawową część swojego codziennego działania. Czasy pustych deklaracji dotyczących ochrony środowiska dobiegają końca. Liczy się to, co organizacja robi,
a nie to co głosi w swoich kampaniach reklamowych. Weryfikując proekologiczne działania organizacji, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska przyznaje eko-certyfikaty.BP, Ikea, Coca-Cola, Cadbury-Wedel, Toyota to duże koncerny, działające w Polsce,  które bardzo wyraźnie komunikują swoją postawę pro-ekologiczną w mediach i wobec klientów. Dlatego właśnie od nich Fundacja Partnerstwo dla Środowiska postanowiła rozpocząć weryfikację „zielonych” deklaracji. Ekologiczne certyfikaty Fundacji Partnerstwo dla Środowiska przyznawane są przez autonomiczną Kapitułę na podstawie niezależnego audytu ekologicznego.

Każda, z niemal 200 organizacji (firm, szkół, urzędów, instytucji), które w ostatnim czasie uzyskały certyfikat ekologiczny przyznawany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska, coraz większe znaczenie przywiązuje do prostych, ale konkretnych działań pozwalających na uzyskanie eko-oszczędności np. wyłączenie nieużywanych sprzętów biurowych, dwustronne drukowanie, wymiana żarówek na energooszczędne - co, zwłaszcza w przypadku dużych firm, ma ogromne znaczenie dla środowiska.

Wpisz się..


Wpisanie się w trendy ekologiczne niesie za sobą nie tylko korzyści dla środowiska. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska promuje firmy i instytucje, które podejmują konkretne działania na rzecz ochrony środowiska i są gotowe obiektywnie zweryfikować skuteczność tych działań. Na stronie internetowej www.fpds.pl/ekocertyfikaty znajdziemy mapę Google z certyfikowanymi obiektami, a TVP Kraków emituje serię programów „Wpisz się w eko” prezentującą organizacje, które już potwierdziły swoją eko-wiarygodnoć. „Wpisz się w eko” dostępne jest także na YouTube.

Każda firma, a także szkoła, urząd czy organizacja, która podejmuje konkretne działania proekologiczne może je zweryfikować, ubiegając się o jeden z pięciu certyfikatów ekologicznych przyznawanych przez Fundację: 
•    Zielone Biuro (certyfikat dla wszystkich organizacji posiadających rozbudowane zaplecze biurowe)
•    Czysta Turystyka (certyfikat dla firm i organizacji z branży turystycznej)
•    Przyjazny Rowerom (certyfikat dla turystycznych i nieturystycznych obiektów promujących zrównoważony transport)
•    Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej i Zielona Flaga (certyfikaty dla placówek oświatowych).

Firmy i organizacje zainteresowane otrzymaniem jednego z eko-certyfikatów składają deklarację przystąpienia do certyfikacji. Aby uzyskać certyfikat organizacja musi przejść przez wstępny audyt środowiskowy, a następnie wdrożyć wskazówki i zalecenia audytora. Na zakończenie procesu przeprowadzany jest audyt certyfikujący, potwierdzają wprowadzenie sugerowanych zmian.

Cena równowagi

Koszt uzyskania certyfikatu to kilka tysięcy złotych. Organizacje znajdujące się na Zielonych Szlakach Greenways (www.greenways.pl) mogą uzyskać certyfikat nieodpłatnie w ramach projektu „Aktywna edukacja ekologiczna na Zielonych Szlakach Greenways”. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska pokrywa koszt certyfikacji 450 organizacji. O zakwalifikowaniu organizacji do udziału w projekcie decyduje stopień zaawansowania we wdrażaniu rozwiązań środowiskowych oraz kolejność zgłoszeń.

Średnia ocen: 0.00 , Suma ocen: 0, Głosów: 0
Oceń: