Cr Navigator
Wywiad z laureatem Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2011 - GSG
powrót

W związku z ogłoszonym niedawno V Rankingiem Odpowiedzialnych Firm, specjalnie dla czytelnikow CR Navigatora publikujemy serię wywiadów z przedstawicielami, reprezentującymi firmy, które zwyciężyły w tegorocznej edycji Rankingu. Wywiady pokazują m.in. w jaki sposób laureaci prowadzą swój biznes w sposób odpowiedzialny, a także jak integrują inwestycje zaangażowane z profilem biznesowym.


Dziś polecamy Państwa uwadze wywiad z Mają Grycką, pełnomocnikiem ds. Public Relations w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa – laureatem III miejsca Rankingu w kategorii Paliwa, energetyka i wydobycie.

CR Navigator: W czym Pani zdaniem leży źródło skutecznego CSR?


Maja Grycka: Źródło skutecznych działań CSR to świadomość wszystkich pracowników: od kadry zarządzającej po pracowników w terenie, że tylko działania społecznie odpowiedzialne w dłuższej perspektywie czasu są korzystne dla firmy, a co za tym idzie - dla każdego z nas. Innej drogi po prostu nie ma.

CRN: Jakie są Państwa plany rozwoju działań z obszaru CR?


MG: Stale rozwijamy obszar dialogu z naszymi interesariuszami. Funkcjonowanie System Zarządzania Środowiskowego powoduje, że Górnośląska Spółka Gazownictwa działa zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, podejmuje działania zmierzające do ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnej gospodarki odpadami oraz dba o podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników.

W  celu  ograniczenia  emisji  zanieczyszczeń  do  środowiska prowadzi się: remonty  i  wymianę kotłów gazowych ,wymianę sieci żeliwnych na  stal i PE, nowoczesny  sprzęt  umożliwiający  prace na sieci gazowej bez upustów gazu, kontrole  dywanowe  w celu wykrywania nieszczelności, systematyczną wymianę taboru samochodowego.
Gospodarka  odpadami  prowadzona  jest  zgodne  z  uregulowaniami  prawnymi „Ustawy  o  odpadach”.  Prowadzimy  działania zmierzające do prawidłowego identyfikowania powstających  w  wyniku  naszej  działalności  odpadów  i minimalizowania  ich  wpływu  na środowisko naturalne. Wytwarzane odpady są kierowane   do  odzysku  lub  unieszkodliwiania  w  firmach,  posiadających
wymagane  pozwolenia. 


CRN:  Jakie są najważniejsze wyzwania, stojące przed firmami, budującymi wartość swojej firmy w oparciu o strategię odpowiedzialności?


MG:  Naszą misją jest efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów w celu bezpiecznej dostawy gazu zgodnie z oczekiwaniami klientów. Zgodnie z naszymi wartościami najważniejsze przy prowadzeniu działalności naszej spółki jest łączenie wartości różnych interesariuszy, w naszym przypadku dbamy o zapewnienie satysfakcji klientów, ochronę środowiska, wysoką efektywność gospodarowania i przyjazne miejsca pracy.

CRN: Na jakie obszary dobrych praktyk kładzie się największy nacisk w Pani
firmie?


MG:  Ponieważ Górnośląska Spółka Gazownictwa zajmuje się dystrybucją gazu ziemnego ogromny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo korzystania z tego nośnika energii. W ślad za tym idzie wiele naszych działań w zakresie edukacji - służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców, jak i najmłodszych - bo to są nasi przyszli klienci.

Od wielu lat wspólnie z firmą Vattenfall organizujemy akcję "Bezpieczny Mieszkaniec", której celem jest promowanie bezpiecznego korzystania z gazu oraz energii elektrycznej i uświadomienie podmiotom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo mieszkańców zagrożeń wynikających z nielegalnego korzystania z gazu. W trakcie zajęć lekcyjnych prowadzonych przez pedagogów w klasach I - III szkół podstawowych, uczniowie poznają dowiadują się skąd się bierze gaz, co robić, by w sposób bezpieczny z niego korzystać, jak postępować w przypadku wyczucia
charakterystycznego zapachu kojarzonego z gazem itp.

Z kolei dla podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców - policja, straż miejska i pożarna, właścicieli budynków i spółdzielni mieszkaniowych, w ramach akcji "Bezpieczny Mieszkaniec" organizowane są bezpłatne szkolenia i
konferencje. W ramach dobrych praktyk nasza spółka kładzie też bardzo duży nacisk na dialog ze społecznością lokalną, w ramach którego odbywają się liczne spotkania z mieszkańcami na temat nowych działań inwestycyjnych i prowadzonych gazyfikacji.


Średnia ocen: 0.00 , Suma ocen: 0, Głosów: 0
Oceń: