Cr Navigator
Wywiad z laureatem Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2011 - PKN Orlen
powrót
W ramach rozmów z laureatami tegorocznej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm, przedstawiamy Państwu wywiad z Leszkiem Kurnickim, Dyrektorem Wykonawczym ds. Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej w PKN Orlen, laureatem V miejsca Rankingu 2011.

CR Navigator: W czym Pana zdaniem leży źródło skutecznego CSR?


Leszek Kurnicki: Przede wszystkim CSR powinien być świadomym, planowym i długofalowym działaniem. Dotyczy to każdego rodzaju działalności. A istota jego skuteczności tkwi, w moim przekonaniu, w powiązaniu działań społecznych ze strategią biznesową.
CSR zbyt często postrzegany jest jako odrębny byt, podczas gdy powinien stanowić integralny element aktywności biznesowej. Podczas planowania przedsięwzięć gospodarczych powinno się brać pod uwagę ich skutki społeczne i ekologiczne, czyli  wpływ jaki firma poprzez swoje działania wywiera na otoczenie. Postępując w ten sposób, dużo łatwiej budować dobre relacje. Zyskuje na tym również wizerunek i reputacja firmy, co w efekcie, o czym jestem przekonany, przekłada się na wartość marki.

CR Navigator: Jakie są Państwa plany rozwoju działań z obszaru CR?


Leszek Kurnicki: Chcemy, żeby nasze działania odpowiadały na zapotrzebowanie naszych interesariuszy, dlatego wsłuchujemy się w ich głos i jesteśmy nastawieni na dialog. Chętnie uczestniczymy w bezpośrednich spotkaniach z różnymi grupami interesariuszy, dajemy im także możliwość kontaktu za pomocą kanałów elektronicznych. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy dedykowane badanie na temat postrzegania działań społecznych PKN ORLEN przez interesariuszy oraz na temat ich oczekiwań. Wcześniej stanowiło ono część większego badania, uznaliśmy jednak, że wątek ten wymaga specjalnego potraktowania. Zamierzamy to kontynuować.
Wyniki badań potwierdzają, ze przyjęte przez nas kierunki znajdują zrozumienie i akceptację interesariuszy. Chcemy jednak na bieżąco pozyskiwać informacje o tym jak  jesteśmy przez nich oceniani i jak widzą dalszy rozwój Spółki w zakresie działań społecznych.

CR Navigator: Jakie są najważniejsze wyzwania stojące przed firmami, budującymi
wartość swojej firmy w oparciu o strategię odpowiedzialności?

Leszek Kurnicki: Takie firmy muszą mieć przede wszystkim świadomość potrzeby i znaczenia prowadzenia swoich przedsięwzięć biznesowych w zgodzie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Jeśli CSR jest dla przedsiębiorstwa oczywistym elementem strategii rozwoju, to znaczy, że firma jest przekonana o wartości tych działań i potrzebie ich prowadzenia. Z naszego doświadczenia wynika, że trzeba nie tylko dobrze poznać oczekiwania interesariuszy, ale również nie zapominać o podstawowym celu do jakiego firma została powołana.
Każda firma powinna starać się pogodzić te dwa elementy. Z pewnością przyniesie to liczne korzyści dla obu stron. Zrównoważony rozwój firmy pozwoli na postrzeganie jej jako wiarygodnego partnera biznesowego, a jednocześnie budowanie zaufania otoczenia do firmy jako dobrego sąsiada, odpowiedzialnego członka społeczności. Żaden ranking czy konkurs nie wykreuje lidera CSR. Odpowiedzialność społeczna musi być częścią filozofii działania firmy.

CR Navigator: Na jakie obszary dobrych praktyk kładzie się największy nacisk w Pana firmie?

Leszek Kurnicki: Trudno byłoby mi wyróżnić obszar, który jest dla nas szczególnie istotny. Dobre praktyki znalazły swoje stałe miejsce w globalnej filozofii działania PKN ORLEN. Nie tylko je stosujemy, ale także promujemy zasady odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Dobre praktyki są tworzone i stosowane w większości obszarów działania Koncernu. Te istniejące od lat są udoskonalane i dostosowywane do zmieniającej się rzeczywistości. Pojawiają się nowe, które poprawiają jakość działania Spółki.
Staramy się, aby dobre praktyki były innowacyjne i skutecznie wspierały aktywność biznesową Koncernu.

Średnia ocen: 0.00 , Suma ocen: 0, Głosów: 0
Oceń: