Cr Navigator
Wywiad z laureatem Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2011 - Nutricia
powrót
W ramach rozmów z laureatami tegorocznej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm, przedstawiamy Państwu wywiad z Jarosławem Lepka Kierownikiem ds. Społecznej Odpowiedzialności w firmie NUTRICIA.

W czym Pana zdaniem leży źródło skutecznego CSR?


W przypadku firmy NUTRICIA kluczowym czynnikiem sukcesu było zrozumienie i wsparcie kadry zarządzającej dla roli odpowiedzialności społecznej w prowadzeniu działalności biznesowej. Niespełna dwa lata temu Zarząd podjął decyzję o stworzeniu stanowiska dla osoby w pełni odpowiadającej za CSR. W tym samym roku przyjęliśmy dwuletnią strategię zaangażowania społecznego i rozpoczęliśmy jej realizację. W pierwszej kolejności skupiliśmy się na budowaniu zaangażowania wewnątrz firmy informując pracowników o bieżących działaniach z zakresu CSR oraz włączając ich w tworzenie nowych projektów. W zakresie zaangażowania społecznego oddaliśmy inicjatywę naszym koleżankom i kolegom, by sami realizowali projekty wolontariackie przy wsparciu finansowym i logistycznym ze strony firmy. Takie podejście już w pierwszym roku zaowocowało sukcesem – ponad 1/3 pracowników wzięła udział w akcjach wolontariackich.

Jakie są Państwa plany rozwoju działań z obszaru CSR?


W tym roku zamierzamy uruchomić program społeczny, w którego realizację chcemy zaangażować naszych konsumentów – rodziców najmłodszych dzieci.

Komisja Europejska ogłosiła 2011 rok Europejskim Rokiem Wolontariatu, dlatego duży nacisk położymy na rozwój programu wolontariatu pracowniczego w NUTRICIA – "Wolontariusze HOPE". Poprzez udział w Koalicji "Prezesi Wolontariusze 2011" zamierzamy także zachęcać inne firmy do ułatwiania pracownikom realizacji ich pasji w ramach działań na rzecz społeczności lokalnych.

Przed Zakładami Produkcyjnymi NUTRICIA w Opolu i Krotoszynie stoją duże wyzwania związane z dalszą redukcją emisji CO2. Natomiast Fundacja NUTRICIA będzie kontynuowała badania z zakresu żywienia najmłodszych dzieci.

Jakie są najważniejsze wyzwania, stojące przed firmami, budującymi wartość swojej firmy w oparciu o strategię odpowiedzialności?


Uważam, że kluczowe jest utrzymanie właściwej równowagi pomiędzy dbałością o reputację i wiarygodność firmy, a chęcią wyróżnienia się na rynku poprzez promowanie działań zakresu odpowiedzialności społecznej. W naszym kraju wciąż dominuje podejście do CSR przede wszystkim jako narzędzia promocji zorientowanego na szybki zwrot w postaci wizerunku marki czy bezpośrednio wzrostu sprzedaży w krótkim okresie. Wiele "dobrych praktyk" pozostaje hitem na jeden sezon i zostaje odłożonych na półkę gdy tylko zainteresowanie konsumentów kieruje się w inną stronę. Wystarczy zajrzeć do raportu Dobrych Praktyk Forum Odpowiedzialnego Biznesu sprzed 3 lat i porównać z informacjami o bieżących działaniach CSR na stronach internetowych. Znajdziemy niewiele przykładów praktyk, które są kontynuowane i rozwijane – brakuje zatem strategicznego podejścia opartego o konkretną wizję celu, który firma chce osiągnąć dzięki oparciu swojej działalności o odpowiedzialność społeczną.

Na jakie obszary dobrych praktyk kładzie się największy nacisk w Pana firmie?

W ubiegłych latach wypracowaliśmy solidne podstawy zarządzania odpowiedzialnością społeczną. Co roku dokonujemy wewnętrznej analizy naszych procedur i wskaźników we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy. Dzięki temu procesowi dostrzegamy obszary, w których możemy działać na rzecz lepszych rozwiązań. Jednym z takich obszarów jest dialog z interesariuszami, a właściwie udoskonalenie monitoringu i efektywnej wymiany informacji, by jak najlepiej wykorzystać potencjał tego dialogu.

Średnia ocen: 0.00 , Suma ocen: 0, Głosów: 0
Oceń: