Cr Navigator
Wywiad z laureatem Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2011 - GlaxoSmithkline
powrót
W ramach rozmów z laureatami tegorocznej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm, przedstawiamy Państwu wywiad z Justyną Czarnobą, Menedżer Komunikacji Korporacyjnej i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w GlaxoSmithkline

W czym Pani zdaniem leży źródło skutecznego CSR?


Firma powinna przede wszystkim dbać o zachowanie spójności działań CSR ze specyfiką swojej działalności biznesowej oraz potrzebami jej interesariuszy. Poszukiwanie wspólnych celów i prowadzenie inicjatyw, które pozwolą na realizację planów zarówno przedsiębiorstwa jak i jego otoczenia, wydaje się być najskuteczniejszym i jednocześnie najtrwalszym sposobem na prowadzenie efektywnego CSR. W przypadku branży farmaceutycznej kierunek działań CSR w sposób naturalny wyznaczają programy nakierowane na zwiększanie świadomości zdrowotnej Polaków, podnoszenie standardów transparentnej i opartej na zaufaniu współpracy ze środowiskiem profesjonalistów medycznych, bezkompromisowa dbałość o najwyższą jakość produktów czy też tworzenie miejsca pracy sprzyjającego rozwojowi ludzi.

Jakie są Państwa plany rozwoju działań z obszaru CSR?


Z pewnością będziemy kontynuować działania związane z budowaniem transparentnych relacji z różnymi grupami interesariuszy, w tym środowiskiem medycznym, decydentami, stowarzyszeniami pacjentów, czy też instytucjami naukowymi. Przestrzegania najwyższych standardów etycznych oczekujemy również od naszych dostawców. Te działania wydają się być priorytetem dla branży, która musi włożyć duży wysiłek aby odbudować swój wizerunek.

Równie ważną rolę odgrywa dla nas prowadzenie kampanii edukacyjnych mających na celu promowanie proaktywnej postawy w dbaniu o zdrowie. Celem naszych projektów jest zwiększenie wśród Polaków świadomości, jak ważne jest zdrowie i uświadomienie jak największej liczbie ludzi tego, że w kwestii zdrowia jesteśmy odpowiedzialni za siebie i swoich bliskich. Przez ostatnich kilka, kilkanaście lat w udało się zahamować wiele negatywnych statystyk dotyczących zachorowalności np. na choroby zakaźne, ale ta praca nigdy się nie kończy i musi być kontynuowana.

Analizując nasze wyniki w tegorocznym Rankingu Odpowiedzialnych Firm (GSK zajęło 1. miejsce  w branży farmaceutycznej i medycznej oraz 5. w ogólnym zestawieniu) oraz porównując nasze praktyki z działaniami innych odpowiedzialnych firm, wiemy że musimy położyć większy nacisk na mierzenie efektywności naszych działań CSR i ich komunikację. Usprawnienia w tym obszarze będą w związku z tym priorytetem dla nas na ten rok.

Jakie są najważniejsze wyzwania, stojące przed firmami, budującymi wartość swojej firmy w oparciu o strategię odpowiedzialności?


Jednym z kluczowych wyzwań jest w moim przekonaniu otwartość na aktywny dialog
z otoczeniem, a także konsekwencja i długofalowy charakter działań CSR. Angażowanie partnerów społecznych do kształtowania strategii CSR firmy, a w zasadzie jej strategii biznesowej, to odważne podejście. Firma otwiera się na słuchanie oczekiwań i jednocześnie zobowiązuje do ich uwzględnienia. Co więcej, proces dialogu musi być kontynuowany, nic tak chyba nie zniechęca do dalszej współpracy jak brak konsekwencji w jej realizowaniu. Nakładając na to dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe i częsty brak przewidywalności warunków ekonomiczno-legislacyjnych w jakich przyjdzie firmie za chwilę funkcjonować, jest to duże wyzwanie.

Na jakie obszary dobrych praktyk kładzie się największy nacisk w Pani firmie?


Do zarządzania firmą w sposób odpowiedzialny, podchodzimy bardzo holistycznie. Swoją odpowiedzialność rozumiemy po pierwsze jako zagwarantowanie bezpieczeństwa pacjentom przyjmującym leki firmy, bezkompromisowo dbając o najwyższą jakość naszych produktów. Współpracę z lekarzami, farmaceutami i pielęgniarkami opieramy na etycznych i transparentnych zasadach, wprowadzając kolejne samoregulacje zaostrzające wymagania stawiane przez zapisy prawne. Kluczowym elementem CSR jest prowadzenie kampanii edukacyjnych, kształtujących postawy prozdrowotne Polaków. Wśród najbardziej popularnych inicjatyw, mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat chorób nowotworowych i metod ich zapobiegania, wymienić można m.in. programy „Mam Haka na Raka" i „Zdrowa Gmina”, objęte patronatem Ministerstwa Zdrowia i realizowane we współpracy z Polską Unią Onkologii. Poza tym, GSK wspiera lokalne społeczności, chociażby poprzez realizację wolontariatu pracowniczego, inwestuje w ochronę środowiska naturalnego stawiając sobie bardzo konkretne cele (np. roczna oszczędność energii w poznańskiej Fabryce w 2010 r. to ok. 14 proc), a także dba o rozwój swoich pracowników.
Średnia ocen: 0.00 , Suma ocen: 0, Głosów: 0
Oceń: