Cr Navigator
Wywiad z laureatem Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2011 - Polpharma
powrót
W ramach rozmów z laureatami tegorocznej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm, przedstawiamy Państwu wywiad z Magdaleną Rzeszotalską, p.o. Dyrektora Public Relations w firmie Polpharma.

W czym Pani zdaniem leży źródło skutecznego CSR?


Przede wszystkim należy porzucić myślenie o spontanicznych porywach szlachetnego serca i wypracować strategiczne podejście do odpowiedzialności społecznej w ścisłym powiązaniu ze strategią samej firmy, specyfiką jej branży oraz potrzebami interesariuszy. CSR jest skuteczny, kiedy staje się filozofią myślenia i sposobem działania we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Działamy odpowiedzialnie, uczciwie, etycznie, bo nie wyobrażamy sobie inaczej, ale także dlatego, że tak właśnie skonstruowany jest system firmowych wartości, na takich fundamentach zbudowana jest strategia firmy i firmowe procedury. 

Jakie są Państwa plany rozwoju działań z obszaru CR?

Polpharma kładzie szczególny nacisk na edukację i profilaktykę zdrowotną. Poprzez liczne programy edukacyjne, uczymy Polaków, jak dbać o zdrowie i poprawiać jakość swojego życia. Zamierzamy dalej rozwijać projekty w tej dziedzinie, przy użyciu nowoczesnych metod dialogu z interesariuszami oraz mediów społecznościowych. Chcemy również w najbliższej przyszłości  zaktywizować naszych pracowników do wspólnych działań w ramach wolontariatu pracowniczego. Już teraz prowadzimy kilka projektów wolontariackich, m.in.  odnowiliśmy pomieszczenia i plac zabaw w Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny w Michalinie, organizujemy coroczną akcję Polpharma Dzieciom czy wspólne sprzątanie świata. W niedługim czasie planujemy rozwinąć te działania w szerszy program osobistego zaangażowania pracowników.

Jakie są najważniejsze wyzwania, stojące przed firmami, budującymi wartość swojej firmy w oparciu o strategię odpowiedzialności?


Moim zdaniem największym wyzwaniem dla firm jest efektywny dialog z interesariuszami, oparty na zasadach wzajemnej szczerości i otwartości. Bardzo często firmy przekazują swoje przesłanie do interesariuszy, prezentując im po prostu swoje działania, najczęściej z tej najlepszej strony. Ważne jest, by wsłuchiwać się w opinie i potrzeby, dążyć do dwukierunkowego przepływu informacji, nie zamykać się na rozmowę o błędach, a nade wszystko – dawać interesariuszom pewność, że ich opinie wiele dla firmy znaczą i są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Ważna też jest konsekwencja w działaniach i ich długoterminowa realizacja.


Na jakie obszary dobrych praktyk kładzie się największy nacisk w Pani firmie?


Mottem przewodnim naszej firmy jest hasło „Ludzie pomagają Ludziom”. Polpharma, działając w branży farmaceutycznej, bierze na siebie odpowiedzialność za ludzkie zdrowie i życie. Z tego powodu priorytetem jest dla nas dbałość o jakość i bezpieczeństwo naszych produktów. Wszystkie leki w Polpharmie produkowane są zgodnie ze światowymi standardami Dobrej Praktyki Wytwarzania. Po wprowadzeniu leku do obrotu prowadzimy ścisły nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii, zbierając i analizując ewentualne działania niepożądane. Dbamy również o to,  by nasze działania marketingowe były prowadzone uczciwie i rzetelnie, zgodnie z Kodeksem Farmaceutycznej Etyki Marketingowej, którego jesteśmy współtwórcą i sygnatariuszem.
Jak już wspomniałam wcześniej, poświęcamy wiele uwagi edukacji pacjentów i profilaktyce zdrowotnej we współpracy z ekspertami świata medycznego. Od 10 lat poprzez Naukową Fundację Polpharmy wspieramy ludzi nauki – finansujemy najciekawsze projekty badawcze w dziedzinie farmacji i medycyny oraz stypendia doktoranckie. Propagujemy także ideę należytego przestrzegania zaleceń lekarskich (compliance) przez pacjentów.
 
Ponieważ produkcja farmaceutyczna wiąże się ze stosowaniem rozmaitych substancji chemicznych, podejmujemy wszelkie działania, by minimalizować wpływ naszych operacji przemysłowych na środowisko. Prowadzimy także projekty edukacji ekologicznej wśród społeczności lokalnej i naszych pracowników.

Polpharma jest największym pracodawcą w regionie Kociewia, ale jej pracownicy są obecni we wszystkich regionach Polski i w wielu krajach za granicą. Prowadzimy wiele programów rozwojowych dla pracowników różnych szczebli i propagujemy firmowe wartości oparte na zasadach etyki. Dbamy o otwartą komunikację z pracownikami poprzez liczne narzędzia wewnętrzne, badania opinii i spotkania z kadrą zarządzającą.

Średnia ocen: 0.00 , Suma ocen: 0, Głosów: 0
Oceń: