Cr Navigator
Wywiad z laureatem Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2011 - Telekomunikacja
powrót
W ramach rozmów z laureatami tegorocznej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm, przedstawiamy Państwu wywiad z Moniką Kulig,

CR Navigator: W czym leży źródło skutecznego CSR?

Monika Kulik: ciągle go szukamy w różny sposób. Ale chociażby to, że znaleźliśmy się jako CSR w Biurze Zarządu to dla nas duży krok naprzód.  Na początku CSR był w Grupie TP umiejscowiony w Pionie Komunikacji Korporacyjnej, teraz jesteśmy w Biurze Zarządu. T o daje nam zupełnie inną perspektywie działań.
Naszym zadaniem jest też krzewienie praktyk CSR w całej firmie. Zorganizowaliśmy na przykład cykl spotkań z członkami zarządu, w trakcie których pytaliśmy ich o rozumienie CSR, potrzeby, ale też proponowaliśmy im gotowe rozwiązania i pomysły CSR dotyczące podległych im obszarów wypracowane przez ich pracowników.  To dało nam możliwość pokazania, jak wymierne rezultaty może przyjmować CSR i przekładać się na konkretne działania i korzyści.

Mamy też dobrą bazę - działania CSR są obecne w naszej firmie od kilku lat, mamy raporty społeczne,  szeroko komunikujemy nasze akcje w mediach. To powoduje, że w firmie pojawia się też spójne, strategiczne myślenie o CSR.

CR Navigator: Jakie są Państwa plany rozwoju jeśli chodzi o CSR?

Monika Kulik: Obecnie przekładamy naszą strategię na konkretne działania z wymiernymi wskaźnikami. To wyzwanie dla tak dużej firmy. Zależy nam też na dotarciu do managerów wszystkich  szczebli zarządzania w firmie, dlatego  przygotowujemy  specjalne szkolenia dot. CSR na przykład nowoczesne szkolenia e-learningowe oraz zachęcamy pracowników do dzielenia się swoją opinią, zgłaszania nowych pomysłów . Ponadto chcemy dalej rozwijać dialog z interesariuszami w oparciu o standard AA1000- to nasze zadanie na ten rok.

CR Navigator: Jakie są najważniejsze wyzwania stojące przed firmami budującymi swoją wartość w oparciu o strategię odpowiedzialności?

Monika Kulik: Myślę, że wszystkie takie firmy stoją przed podobnym wyzwaniem- jak ideę CSR przełożyć na konkretne działania firmy, dostosować ją do branży, pokazać korzyści w tego typu aktywności. Ciągle musimy budować wiedzę o CSR. Ukazuje się dużo artykułów, jest dużo konferencji, CSR stał się słowem wytrychem, a nie kluczem do lepszego poznania firmy i jej otoczenia. Moim zdaniem ciągle nie ma powszechnej i pełnej świadomości czym jest CSR.
Kolejnym tematem na czasie jest  dialog z interesariuszami. Coraz więcej firm jest zainteresowanych tym procesem, zaczyna wprowadzać u siebie nowe narzędzia czy formy dialogu. To moim zdaniem szansa na rozwój CSR i lepsze zrozumienie tej idei. Trzeba jednak pamiętać, że taki dialog to duże wyzwanie dla firmy, a żeby zadziałał potrzeba wiele czasu.

Poza tym  warto chyba zadbać o wyście z tematem CSR- u do nowych grup, mamy bowiem poczucie, że cały czas mówimy do tego samego wąskiego grona firm, osób, a potrzeba świeżej krwi, trzeba dotrzeć do mniejszych przedsiębiorstw, do organizacji pozarządowych czy do urzędów. 

CR Navigator: Na jakie obszary dobrych praktyk kładzie się największy nacisk w Pani firmie? 

Monika Kulik: nie skupiamy się na praktykach, ale na strategicznym myśleniu o CSR. Nie możemy pominąć żadnego z obszarów, choć niektóre z nich są z uwagi na naszą branże szczególnie ważne. Dlatego budując strategię CSR zdefiniowaliśmy z jednej strony obszary, które są dla naszego biznesu najważniejsze – tj. kwestie budowy społeczeństwa informacyjnego, bezpieczeństwa danych i usług, z z drugiej te, w których działamy dobrze i powinniśmy to  dobre działanie utrzymać np. działania związane z  edukacją dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu. 


Średnia ocen: 0.00 , Suma ocen: 0, Głosów: 0
Oceń: